SPRK veikusi vairākas izmaiņas piekļuves nodrošināšanā elektronisko sakaru pakalpojumiem

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir veikusi būtiskas izmaiņas vairākos noteikumos, kas attiecas uz piekļuves pakalpojuma nodrošināšanu un izmantošanu Latvijā elektronisko sakaru operatoriem. Izmaiņas noteikumos stājas spēkā š.g. 1. oktobrī.

Piekļuves pakalpojums ir piekļuves nodrošināšana kabeļu kanalizācijai un stabiem, kā arī atsaistītai abonentlīnijai un datu plūsmai. Piekļuves pakalpojumu Latvijā ir pienākums nodrošināt SIA “Tet”, bet piekļuvi kabeļu kanalizācijai arī citiem sakaru operatoriem, kam pieder kabeļu kanalizācija.

SPRK ir veikusi izmaiņas trīs noteikumu projektos, ņemot vērā š.g. 29. jūlijā spēkā esošajā Elektronisko sakaru likumā noteikto SPRK deleģējumu. SPRK veikusi izmaiņas šādos SPRK noteikumos (piekļuves noteikumi):

  • Piekļuves datu plūsmai noteikumi,
  • Atsaistītas piekļuves abonentlīnijai noteikumi,
  • Piekļuves Pamatpiedāvājuma noteikumi.

“Balstoties uz SPRK izstrādātajiem noteikumiem, elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū (BIT) sagatavo piekļuves pamatpiedāvājumu, ko publicē savā tīmekļvietnē. Ar to publiski var iepazīties jebkurš cits elektronisko sakaru komersants, izvēloties piekļuves veidu – piekļuvi datu plūsmai, saistītām iekārtām vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, kā arī, izvērtēt piekļuves ierīkošanas laiku, savstarpējā līguma nosacījumus, ekspluatācijas nosacījumus, tehniskos risinājumus un izmaksas. Tādēļ jo īpaši būtiski SPRK ir noteikt konkrētu informāciju, kas iekļaujama šādā pamatpiedāvājumā, lai, izvērtējot sadarbības iespējas un pieņemtu lēmumu, elektronisko sakaru komersantiem tā būtu pietiekama,” stāsta SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Ivars Tauniņš.

Piekļuves noteikumu projektos ir vienkāršota struktūra, kā arī ņemta vērā elektronisko sakaru tehnoloģiju attīstība, samazināts administratīvais slogs komersantam un atvieglota piekļuves saņemšana citiem elektronisko sakaru komersantiem.

Piekļuve datu plūsmai noteikumi
Saskaņā ar izmaiņām noteikumos par piekļuvi datu plūsmai elektronisko sakaru komersants, kurš ar BIT komersantu ir noslēdzis līgumu par piekļuvi, var nomāt vai pirkt elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas iekārtu no BIT komersanta, kā arī pirkt iekārtu saskaņā ar pamatpiedāvājumā norādīto iekārtu sarakstu, kas tiek aktualizēts vienu reizi gadā.

Atbilstoši šiem noteikumiem komersants, kurš nomā iekārtu no BIT komersanta, vienojas par konkrētiem saņemto datu plūsmas pārraides ātrumiem, kādi tie ir jānodrošina BIT komersantam. Noteikumos SPRK ir noteicis, ka BIT komersantam ir jāpiedāvā nomniekam viens no šādiem pārraides ātrumiem: 1 Gbit/s, 10 Gbit/s, 25 Gbit/s, 40 Gbit/s vai citu datu pārraides ātrumu, par kuru savstarpēji vienojas.

Atsaistītas piekļuves abonentlīnijai noteikumi
Šajos noteikumos (līdzīgi kā “Piekļuves datu plūsmai” noteikumos) elektronisko sakaru komersants, kurš ar BIT komersantu ir noslēdzis līgumu par piekļuvi, var pirkt elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas iekārtu no cita komersanta, kā arī pirkt iekārtu saskaņā ar pamatpiedāvājumā norādīto iekārtu sarakstu.

Piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumi
Turpmāk BIT komersantam informācijas iesniegšanas termiņš par jaunu piekļuves līgumu vai līguma grozījumu vai atteikumu sniegt piekļuves pakalpojumu pagarināts līdz 10 darba dienām līdzšinējo 5 darba dienu vietā.

Lai sakaru operatori varētu izmantot BIT komersanta piekļuves kabeļu kanalizāciju, tiem ir jāizmanto abonēšanas rīks vismaz pakalpojuma pieteikšanai un pakalpojuma piegādes, tai skaitā ierīkošanas, pieteikšanai. SPRK, ir noteikusi pilnveidot rīka funkcionalitāti. BIT komersantam rīkā ir jānodrošina pilna informācija par kabeļu kanalizāciju, lai komersants, kurš vēlas izmantot kabeļu kanalizāciju, pats varētu veikt teorētisko tehnisko izpēti piekļuvei. Teorētisko tehnisko izpēti komersants var veikt pats vai to uzticēt BIT komersantam.

Noteikumi izstrādāti saskaņā ar š.g. 29.jūlijā apstiprināto Elektronisko sakaru likuma deleģējumu. Noteikumi stājas spēkā ar š.g. 1.oktobri.

SPRK atgādina, ka publiskās konsultācijas laikā ikviens interesents SPRK varēja sniegt priekšlikumus un komentārus par konsultācijas dokumentu. Konsultācijas laikā tika saņemti vairāki priekšlikumi no SIA “Tet”, Latvijas Elektronisko komunikāciju asociācijas, SIA “BITE Latvija” un SIA “Baltcom”. Ar visiem noteikumu projektiem aicinām iepazīties SPRK tīmekļvietnē, bet ar saņemto priekšlikumu apkopojumu – šeit.