TOP 10 izmaiņas sabiedrisko pakalpojumu nozarēs: SPRK 2019. gada pārskats

Drukāt
Atkritumu apglabāšana,
Siltumenerģija,
Elektroniskie sakari,
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir publicējusi un iesniegusi Saeimai 2019. gada pārskatu. Pērn notikušas vairākas izmaiņas regulējamās nozarēs, tostarp apstiprināta virkne jaunu tarifu ar būtiskiem ieguvumiem patērētājiem. Kādas vēl izmaiņas notikušas pērn?

Nozīmīgs notikums bija kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas pieejas maiņa, kas ietekmē lielāko daļu no regulējamajām nozarēm. Jaunā pieeja nodrošina komersantiem taisnīgāku atdevi atbilstoši to veiktajām investīcijām. Tas virknei komersantu nozīmē tarifā iekļautās peļņas samazinājumu, bet patērētājiem – mazākus tarifus.

Elektroenerģijas nozarē pirmo reizi Latvijā tika samazināts elektroenerģijas sadales tarifs. Pateicoties SPRK panāktajam kapitāla atdeves likmes samazinājumam un metodikas izmaiņām, kā arī AS “Sadales tīkls” efektivizācijas programmas īstenošanai, kopīgi tika panākts labākais iespējamais risinājums visiem elektrības galalietotājiem. Izmaiņas rēķinos jau no 2020. gada sākuma ir redzamas visiem lietotājiem.

“Esam vienlaikus gandarīti par noslēdzošo Eiropas mēroga procesu vienotā dabasgāzes tirgus izveidei starp Somiju–Igauniju–Latviju, kas darbību sāk 2020. gadā. Pie šī projekta strādājām aptuveni trīs gadus. Transportējot dabasgāzi caur minēto valstu sistēmām, maksājums par robežu šķērsošanu no 2020. gada vairs netiek piemērots. Tas būtiski ļauj samazināt sistēmas pakalpojuma izmaksas,” stāsta SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Pagājušais gads attiecībā uz tirgus cenu izmaiņām arī bija lietotājiem labvēlīgs. Dabasgāzes tirgū bija vērojama strauja cenu lejupslīde, sasniedzot rekordzemas cenas pēdējo 10 gadu laikā. Pateicoties šīm izmaiņām, mazākas dabasgāzes izmaksas ir gan mājsaimniecībām, gan juridiskajiem klientiem. Zemajai dabasgāzes cenai sekoja arī augsts pieprasījums pēc dabasgāzes uzglabāšanas Inčukalna krātuvē, sasniedzot maksimālo pagājušajā gadā pieejamo piepildījumu.

Pateicoties kurināmā tirgus cenu lejupslīdei, lielai daļai regulēto siltumapgādes komersantu tarifi pērn ir samazinājušies. Izteiktāk tas bija redzams tiem, kuri izmantojuši iespēju saņemt atļauju pašiem noteikt tarifu kurināmā cenu izmaiņu gadījumā. 

Izmaiņas notikušas arī ūdenssaimniecības nozarē. Daļa komersantu joprojām atsevišķās darbības teritorijās piemēro pašvaldību noteikto maksu. Tomēr vērojama pozitīva tendence – arvien aktīvāk notiek pāreja uz SPRK apstiprinātiem tarifiem. Tas ir pateicoties mūsu veiktajiem grozījumiem noteikumos, kas motivē iesniegt tarifu projektu SPRK.

Pērn vairākiem komersantiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifi apstiprināti ar pieaugumu, ko ietekmēja ne vien dabas resursu nodokļa iekļaušana tarifā, bet arī izmaksu pieaugums, ko ietekmēja poligonos veiktās investīcijas saistībā ar nolietotās tehnikas nomaiņu. Tāpat Saeima pērn rudenī uzticēja SPRK pienākumu apstiprināt un uzraudzīt dzērienu iepakojuma depozīta sistēmas dalības maksu. Ar šādu pienākumu SPRK ir vienīgais regulators Eiropā. Depozīta iepakojuma sistēma darbību sāks no 2022. gada 1. februāra.

Elektronisko sakaru nozarē turpinājām darbu pie kvalitātes uzraudzības. Esam veikuši vairāk nekā 211 000 interneta kvalitātes sērijveida mērījumu. Pateicoties mērījumu rezultātiem, redzam, ka 4G pārklājums Latvijā ir uzlabojies. Tāpat maijā stājās spēkā mazumtirdzniecības tarifu griesti, ļaujot veikt starptautiskos zvanus uz Eiropu lētāk.

Pārmaiņas notika arī pasta nozarē. SPRK apstiprināja jaunus AS “Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma tarifus, kas nebija pārskatīti vairāk nekā 10 gadu. Lai arī tarifu projekta izvērtēšanas gaitā kopējas izmaksas samazinātas par 4,76 milj. EUR, vēstuļu izsūtīšanai tarifi pieauga, bet atsevišķiem pasta pakalpojumiem cena samazinājās.

Pērn SPRK un priekšsēdētāja darbs tika novērtēts arī starptautiskā līmenī. SPRK priekšsēdētājs tika ievēlēts par Eiropas Enerģētikas regulatoru padomes (CEER) viceprezidentu un Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) Regulatoru valdes priekšsēdētāja vietnieku. Tāpat sadarbībā ar Enerģētikas regulatoru reģionālo asociāciju (ERRA) tika organizēta nebijuša mēroga enerģētikas konference Latvijā, kurā piedalījās dalībnieki no 37 pasaules valstīm.

Plašāk ar SPRK 2019. gada pārskatu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā.