Palīgs atskaišu sagatavošanā

Drukāt

Lai atvieglotu atskaišu sagatavošanu, Regulators ir izstrādājis skaidrojošo materiālu par atskaitē norādāmo informāciju 3.pielikums ar SKAIDROJUMIEM.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz arī informācija par tā nosaukuma vai juridiskās adreses maiņu 30 dienu laikā no dienas, kad veiktas attiecīgās izmaiņas.