Padomes sēdes un lēmumi

Drukāt
Filtrēt
Nr. Datums Nozare Kategorija Nosaukums Dokuments
Nr. 5 Datums Nozare Pasts Kategorija Cita Nosaukums Par tiesību atņemšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Hemp products” sniegt pasta pakalpojumus Dokuments
Nr. 4 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Licencēšana Nosaukums Par licences Nr.E23077 siltumenerģijas pārvadei un sadalei izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ilūkstes siltums” Dokuments
Nr. 9 Datums Nozare Atkritumu apglabāšana Kategorija Tarifi Nosaukums Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem Dokuments
Nr. 2.79-02/2 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LUTOR” Dokuments
Nr. 3 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Licencēšana Nosaukums Par licences Nr.E23076 siltumenerģijas pārvadei un sadalei izsniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” Dokuments
Nr. 2 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Frekvences Nosaukums Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” Dokuments
Nr. 1 Datums Nozare Siltumenerģija Kategorija Tarifi Nosaukums Par pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem Dokuments
Nr. 2.79-02/1 Datums Nozare Elektroniskie sakari Kategorija Numerācija Nosaukums Par numerācijas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “CDR” Dokuments
Lēmumus, kas ir vecāki par 2017.gadu skatīt šeit