Sērijveida mērījumu rezultāti

Drukāt

Ar sērijveida mērījumiem interneta pakalpojuma kvalitātes stabilitāti iespējams novērtēt ilgstošākā laika periodā, veicot mērījumus vienā un tajā pat vietā ar vienādiem mērīšanas nosacījumiem un tādējādi iegūstot informāciju par pieslēguma ātrumu izmaiņu dinamiku konkrētā vietā dažādos laika momentos. 

Šādus sērijveida mērījumus Regulators veic "BITE Latvija", LMT un "Tele2" mobilajos elektronisko sakaru tīklos, katru mēnesi izvēloties vienu līdz divas atsevišķas vietas Latvijā, tajā skaitā Rīgā, kurās izvieto mēriekārtas un vismaz nedēļas garumā veic nepārtrauktus diennakts interneta pakalpojuma kvalitātes mērījumus. Sērijveida mērījumu rezultāti kopumā raksturo interneta pakalpojuma nodrošināšanas iespējas mobilā elektronisko sakaru tīklā atkarībā no noslodzes intensitātes dažādos laika momentos. 

Regulators apkopojis aktuālo mērījumu rezultātus, kas atspoguļo noslodzes ietekmi uz faktisko pieslēguma lejupielādes ātrumu konkrētos brīžos. Redzams arī, ka pat vietās, kur lejupielādes ātrums ir salīdzinoši augstās robežās, maksimālās noslodzes brīžos tas dažkārt sasniedz zemas vērtības.

Infogrammās attēloti sērijveida mērījumu rezultāti katrā mērījumu vietā. Iepriekšējo gadu mērījumu rezultāti pieejami arhīvā.

2020.gada sērijveida interneta ātruma mērījumu rezultāti:

Mērījumu rezultāti par laika periodu, kad valstī bija izsludināta ārkārtas situācija, nav publicēti, lai izvairītos no iespējami netipisku kvalitātes rādītāju atspoguļošanas, ko varēja ietekmēt interneta pakalpojuma pieprasījuma un pārraidītā datplūsmas apjoma pieaugums.

Oktobris ▼
 
 
 
Septembris ▼
 
 
 
Augusts ▼
 
 
 
Jūlijs ▼
 
 
 
Jūnijs ▼
 
 
 
 
Februāris ▼
 
 
 
Janvāris ▼
 
 
 
 

Arhīvs