Kontakti

Drukāt

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Tālrunis
+371 67097200
Fakss
+371 67097277
E-pasts
sprk@sprk.gov.lv
Adrese
Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039
Darba laiks
P.-Pk.8:30-17:00

Saziņa ar Regulatoru

Apliecinu, ka iesniegtie dati ir mani un patiesi. Personas dati nepieciešami, lai veicinātu abpusēju sadarbību un atvieglotu komunikāciju. Datu pārzinis ir Regulators, juridiskā adrese Ūnijas iela 45.
Padomes priekšsēdētājs
Rolands Irklis
67873869
rolands.irklis@sprk.gov.lv
padomes priekšsēdētāja R.Irkļa padomniece
Māra Bērziņa
67873869
mara.berzina@sprk.gov.lv
Padomes loceklis
Gatis Ābele
67873869
gatis.abele@sprk.gov.lv
padomes locekļa G.Ābeles padomnieks
Viesturs Brakovskis
67873869
viesturs.brakovskis@sprk.gov.lv
Padomes loceklis
Intars Birziņš
67873869
intars.birzins@sprk.gov.lv
padomes locekļa I.Birziņa padomniece
Ilze Tarvāne
67873869
ilze.tarvane@sprk.gov.lv
Padomes loceklis
Imants Mantiņš
67873869
imants.mantins@sprk.gov.lv
padomes locekļa I.Mantiņa padomnieks
Pēteris Leiškalns
67873869
peteris.leiskalns@prk.gov.lv
Padomes locekle
Rota Šņuka
67873869
rota.snuka@sprk.gov.lv
padomes locekles R.Šņukas padomnieks
Kaspars Rumba
29473733
kaspars.rumba@sprk.gov.lv
Padomes biroja vadītāja
Baiba Jakobsone
67873869
baiba.jakobsone@sprk.gov.lv
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Ieva Lazdiņa
67097252
ieva.lazdina@sprk.gov.lv
Starptautisko attiecību vadītāja
Lija Makare
67097211
lija.makare@sprk.gov.lv
Iekšējā audita vadītāja
Elita Grante
67097203
elita.grante@sprk.gov.lv
Izpilddirektors
Jānis Miķelsons
67097220
janis.mikelsons@sprk.gov
Departamenta direktors
Andris Virtmanis
67097212
andris.virtmanis@sprk.gov.lv
Galvenā speciāliste
Vineta Biseniece
67097285
vineta.biseniece@sprk.gov.lv
Tirgus analīzes nodaļa
Departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs
Andrejs Dombrovskis
67097286
andrejs.dombrovskis@sprk.gov.lv
Galvenais speciālists
Māris Sirmais
67097295
maris.sirmais@sprk.gov.lv
Galvenā speciāliste
Linda Paršova
67097294
linda.parsova@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Dana Radionova
67097270
dana.radionova@sprk.gov.lv
Autorizācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja
Ina Patjanko
67097282
ina.patjanko@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Aiga Mežale
67097284
aiga.mezale@sprk.gov.lv
Tarifu nodaļa
Nodaļas vadītāja p.i.
Māris Sirmais
67097295
maris.sirmais@sprk.gov.lv
Vecākais eksperts
Juris Ķezberis
67873852
juris.kezberis@sprk.gov.lv
Datu nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītāja
Aiga Lipenberga
67097239
aiga.lipenberga@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Ineta Bērziņa
67097247
ineta.berzina@sprk.gov.lv
Vecākais eksperts
Edmunds Salna
67873857
edmunds.salna@sprk.gov.lv
Tīklu infrastruktūras nodaļa
Departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs
Aleksandrs Čerņakovs-Neimarks
67097241
aleksandrs.cernakovs@sprk.gov.lv
Galvenais speciālists
Māris Pavārs
67097292
maris.pavars@sprk.gov.lv
Vecākais eksperts
Alnis Garkājis
67097238
alnis.garkajis@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Lauma Čerņevska
67097240
lauma.cernevska@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Aiga Kariņa
67097283
aiga.karina@sprk.gov.lv
Eksperte
Alīna Stafecka
67097209
alina.stafecka@sprk.gov.lv
Pakalpojumu kvalitātes nodaļa
Nodaļas vadītājs
Elmārs Lipenbergs
67097293
elmars.lipenbergs@sprk.gov.lv
Galvenā speciāliste
Inga Vagale
67097204
inga.vagale@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Aija Svikle
67097272
aija.svikle@sprk.gov.lv
Eksperts
Andrejs Lizunovs
67097288
andrejs.lizunovs@sprk.gov.lv
Pasta nodaļa
Nodaļas vadītājs
Bruno Frīdenbergs-Ansbergs
67097242
bruno.fridenbergs@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Evita Ambaine
67097250
evita.ambaine@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Līga Kurevska
67097208
liga.kurevska@sprk.gov.lv
Departamenta direktora vietniece
Dace Bite
67097231
dace.bite@sprk.gov.lv
Galvenais speciālists
Ēriks Eihenbergs
66222345
eriks.eihenbergs@sprk.gov.lv
Tarifu un infrastruktūras nodaļa
Departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs
Viesturs Kadiķis
67097276
viesturs.kadikis@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Sarmīte Bluķe
67097232
sarmite.bluke@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Ginta Sece
67873188
ginta.sece@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Svetlana Orlova
67097233
svetlana.orlova@sprk.gov.lv
Vecākais eksperts
Toms Vanags
67873183
toms.vanags@sprk.gov.lv
Integrācijas nodaļa
Nodaļas vadītāja
Indra Niedrīte
67097230
indra.niedrite@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Ilze Sala
67097260
ilze.sala@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Edīte Bieļa-Dailidoviča
67873181
edite.biela@sprk.gov.lv
Vecākais eksperts
Kārlis Piģēns
67873180
karlis.pigens@sprk.gov.lv
Tirgus uzraudzības nodaļa
Nodaļas vadītājs
Jānis Negribs
67097266
janis.negribs@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Dace Kalniņa
66222341
dace.kalnina@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Agnese Villere
67097219
agnese.villere@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Gunta Frēze
67097214
gunta.freze@sprk.gov.lv
Siltumenerģijas nodaļa (fax 67097273)
Nodaļas vadītāja
Aiva Dreija
67097261
aiva.dreija@sprk.gov.lv
Vecākais eksperts
Pēteris Dzintars
67873187
peteris.dzintars@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Solvita Švede
67873186
solvita.svede@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Jūlija Gurova
67873863
julija.gurova@sprk.gov.lv
Vecākais eksperts
Vjačeslavs Smirnovs
67097254
vjaceslavs.smirnovs@sprk.gov.lv
Vecākais eksperts
Fricis Rūmnieks
67873184
fricis.rumnieks@sprk.gov.lv
Energoapgādes objektu kontroles nodaļa
Nodaļas vadītājs
Ingus Užulis
67097248
ingus.uzulis@sprk.gov.lv
Inspektors
Uldis Mosāns
67097244
uldis.mosans@sprk.gov.lv
Inspektors
Vitālijs Eisaks
67097269
vitalijs.eisaks@sprk.gov.lv
Inspektors
Edmunds Bieļa
67097268
edmunds.biela@sprk.gov.lv
Departamenta direktora p.i.
Aigars Mežals
67097279
aigars.mezals@sprk.gov.lv
Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Dace Čodare-Plaude
66222344
dace.codare@sprk.gov.lv
Galvenā speciāliste
Ieva Rozentāle
67097274
ieva.rozentale@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Kristīne Breikša
67873185
kristine.breiksa@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Astra Breikša
67097278
astra.breiksa@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Dace Burtniece
67097271
dace.burtniece@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Kristīne Strautmane-Grābēja
67873854
kristine.strautmane@sprk.gov.lv
Atkritumu apglabāšanas pakalpojumu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Inese Vēvere
67097267
inese.vevere@sprk.gov.lv
Vecākā eksperte
Ināra Teibe
67873853
inara.teibe@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Alla Vanaga
67873866
alla.vanaga@sprk.gov.lv
Departamenta direktora vietniece
Maruta Purviņa
67097249
maruta.purvina@sprk.gov.lv
Vecākais analītiķis
Dainis Jaševs
67873861
dainis.jasevs@sprk.gov.lv
Analītiķe
Ingrīda Zazerska
67097290
ingrida.zazerska@sprk.gov.lv
Analītiķe
Diāna Zemrībo
67097281
diana.zemribo@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Ieva Feldmane
67097296
ieva.feldmane@sprk.gov.lv
Enerģētikas lietu nodaļa
Nodaļas vadītāja
Inga Balabkina
66222346
inga.balabkina@sprk.gov.lv
Galvenā juriste
Elza Bergmane
67097224
elza.bergmane@sprk.gov.lv
Galvenā juriste
Diāna Bērziņa
67873859
diana.berzina@sprk.gov.lv
Galvenais jurists
Uldis Vīlips
67097245
uldis.vilips@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Ilze Lūkina
67097280
ilze.lukina@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Laura Skvarnoviča
67097217
laura.skvarnovica@sprk.gov.lv
Elektronisko sakaru un pasta lietu nodaļa
Departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja
Daina Kuzmina
67097226
daina.kuzmina@sprk.gov.lv
Galvenā juriste
Daiga Berkmane
66222342
daiga.berkmane@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Marta Dīzenbaha
67097246
marta.dizenbaha@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Līga Lamba
67097259
liga.lamba@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Diāna Neimane
67873858
diana.neimane@sprk.gov.lv
Pašvaldību lietu nodaļa
Departamenta direktora vietniece, nodaļas vadītāja
Anda Done
67097253
anda.done@sprk.gov.lv
Galvenā juriste
Jolanta Stelpe
67097221
jolanta.stelpe@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Baiba Pope-Veisa
67097223
baiba.pope@sprk.gov.lv
Vispārīgo lietu nodaļa
Nodaļas vadītāja p.i.
Jānis Stepiņš
67097229
janis.stepins@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Diāna Kibelko-Garbuzova
67873864
diana.kibelko@sprk.gov.lv
Vecākā juriste
Diāna Kristapa
67097263
diana.kristapa@sprk.gov.lv
Departamenta direktora p.i.
Artis Zverovs
67097257
artis.zverovs@sprk.gov.lv
Grāmatvedības un finanšu nodaļa
Nodaļas vadītāja p.i.
Elīna Strucka
67097236
elina.strucka@sprk.gov.lv
Vecākā grāmatvede
Ieva Blaumane
67097287
ieva.blaumane@sprk.gov.lv
Nodevu administrēšanas grāmatvede
Elīna Strucka
67097236
elina.strucka@sprk.gov.lv
Nodevu administrēšanas grāmatvede
Vija Gucanoviča
67097235
vija.gucanovica@sprk.gov.lv
Grāmatvede
Līga Čaplinska
67873189
liga.caplinska@sprk.gov.lv
Kancelejas un arhīva nodaļa (fax 67097277)
Nodaļas vadītāja
Sandra Briede
67097228
sandra.briede@sprk.gov.lv
Vecākā lietvede
Dace Āboliņa
67097251
dace.abolina@sprk.gov.lv
Vecākā lietvede
Ieva Lezdiņa
67097258
ieva.lezdina@sprk.gov.lv
Lietvede
Everita Ķestere
67873850
everita.kestere@sprk.gov.lv
Tehniskā nodrošinājuma nodaļa
Nodaļas vadītājs
Artis Zverovs
67097257
artis.zverovs@sprk.gov.lv
Galvenā iepirkumu un līgumu speciāliste
Anna Pelša
66222348
anna.pelsa@sprk.gov.lv
Saimniecības pārzinis
Roberts Gintēns
67873865
roberts.gintens@sprk.gov.lv
Departamenta direktore
Linda Siliņa
67097210
linda.silina@sprk.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs
Didzis Šapkus
67873856
didzis.sapkus@sprk.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju projektu vadītāja
Līga Novada
66222343
liga.novada@sprk.gov.lv
Sistēmu administrators
Agris Gavars
67873862
agris.gavars@sprk.gov.lv
Sistēmu administrators
Mikus Matisons
67097255
mikus.matisons@sprk.gov.lv
Nodaļas vadītāja
Kristīne Briede
67097202
kristine.briede@sprk.gov.lv
Vecākā personāla speciāliste
Lilija Gadzāne
67097218
lilija.gadzane@sprk.gov.lv

Medijiem

Sabiedrisko attiecību vadītāja  Ieva  Lazdiņa
Tālrunis 67 09 72 52, Mobilais 26 15 84 80, e-pasts ieva.lazdina@sprk.gov.lv

 

Apmeklētāju pieņemšana

Iepriekš piesakoties pa tālruni 67 09 72 00

Padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis - katru pirmdienu no plkst. 11:00 - 13:00, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Padomes locekļi Rota Šņuka, Imants Mantiņš, Gatis Ābele un Intars Birziņš - pēc savstarpējas vienošanās pusēm izdevīgā laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

Izpildinstitūciju darbinieki, iepriekš piesakoties pa tālruni 67097200.

 

Bankas rekvizīti

Saņēmējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Adrese: Ūnijas iela 45, Rīga, LV-1039

Reģ.nr.: 90001162258

Konts: LV09TREL2120640005000

Saņēmēja iestāde: Valsts kase

BIC kods: TRELLV22

 

Nokļūšana līdz Regulatoram - Rīgā, Ūnijas ielā 45: pietura "Ūnijas iela", Autobuss 48, Trolejbuss - 13, 16, 17