Aicina paust viedokli par gaidāmajiem sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem atkritumu poligonā “Pentuļi”

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saņēmusi izvērtēšanai pašvaldības uzņēmuma SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu. SPRK ir uzsākusi tarifu projekta vērtēšanu.

Jaunie tarifi attieksies uz Ventspils atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītajiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kas nonāk poligonā “Pentuļi” no Ventspils pilsētas un Ventspils, Kuldīgas, Alsungas novadiem. Uz atkritumu poligonu tiek nogādāti 17 tūkst. tonnu nešķirotu sadzīves atkritumu, ko saražo 68 tūkst. atkritumu radītāju no minētajiem novadiem gada laikā.

Pašvaldību uzņēmums ir iesniedzis vērtēšanai tarifu projektu, kas aprēķināts pie dažādām dabas resursa nodokļa (DRN) likmēm. Atbilstoši pieņemtajiem Saeimas grozījumiem likumā, no 2021. gada DRN likme, ko piemēro tarifam par sadzīves atkritumu apglabāšanu, ir 65 EUR/t, savukārt 2022. gadā – 80 EUR/t, bet no 2023. gada – 95 EUR/t.

  Šobrīd esošais tarifs (EUR/t) Iesniegtais tarifu projekts (EUR/t)
Pie DRN likmes 65 EUR/t 43,11 55,17
Pie DRN likmes 80 EUR/t 43,28 55,30
Pie DRN likmes 95 EUR/t 43,46 55,44

Plānotais tarifu pieaugums galvenokārt ir saistīts ar atkritumu šķirošanas centra un papildu tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma iegādi. Šajā šķirošanas centrā tiek pāršķirots blakusprodukts, kas rodas, sagatavojot nešķirotus sadzīves atkritumus apglabāšanai. Pēc blakusprodukta pāršķirošanas iespējams iegūt no atkritumiem iegūtu kurināmā materiālu, ko var izmantot tālākai reģenerācijai. Tādējādi blakusprodukts nav jāapglabā, maksājot par to DRN, kas gadu no gada aug.

Kamēr uzņēmuma rīcībā nebija šāda šķirošanas centra, blakusprodukts tika nodots ārpakalpojuma sniedzējam, maksājot par katras tonnas nodošanu cenu, kas pastāvīgi pieauga.

SPRK aicina pakalpojumu lietotājus iepazīties ar tarifu projekta kopsavilkumu un sniegt priekšlikumus SPRK, kā arī SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”. Priekšlikumi, kā arī ieteikumi par tarifu projektu iesniedzami, rakstot uz sprk@sprk.gov.lv vai vlk@ventspils.lv.

SPRK izvērtēšanai saņēma SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” tarifu projektu šogad 29. martā saistībā ar izmaksu pieaugumu.

“Uzņēmuma aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts SPRK izvērtēšanas laikā var mainīties. Mūsu uzdevums ir rūpīgi pārbaudīt izmaksas, ieņēmumus un apjomus, kas veido tarifu projekta aprēķinu un pārliecināties, lai tarifos ir iekļautas vienīgi ekonomiski pamatotas izmaksas. Tas nozīmē, ka apstiprinātie tarifi var atšķirties no tā, ko sākotnēji uzņēmums ir plānojis,” stāsta SPRK pārstāvis Aigars Mežals.

Kopējā tarifu projekta izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas laiks ir 120 dienas. Ja tās gaitā ir nepieciešams saņemt no uzņēmuma papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Tajā brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad uzņēmums informāciju ir iesniedzis SPRK.

Plašāk ar tarifu projekta kopsavilkumu aicinām iepazīties SPRK mājaslapā, kā arī papildus interaktīvā veidā – SPRK infografikā.

Vēršam uzmanību, ka SPRK apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu, un tā ir tikai viena daļa no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, ko par atkritumiem maksā iedzīvotāji. Pārējās atkritumu apsaimniekošanas maksas sastāvdaļas apstiprina pašvaldības. Tā ir maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, nogādāšanu uz atkritumu poligonu, šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu un citām darbībām, kas jāveic pašvaldībai, lai samazinātu to atkritumu daudzumu, kas tiek aizvests apglabāšanai uz atkritumu poligonu – atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs.