Aicina Plaviņu novada iedzīvotājus paust viedokli par gaidāmo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Lai uzklausītu Pļaviņu pilsētas un Vietalvas pagasta, Pļaviņu novada ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju viedokli par SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators), piektdien, 2019.gada 12.aprīlī, plkst.12:00 Pļaviņu kultūras nama mazajā zālē Daugavas ielā 49, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi.

Jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts paredz ūdensapgādes tarifu 0,97 eiro apmērā par kubikmetru. Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs paredzēts 1,73 eiro apmērā par kubikmetru. Tarifus plānots piemērot Pļaviņu pilsētā un Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā. Tarifu projektā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar plānotā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 11.aprīlim (kontaktpersona Dace Burtniece, t.67097271; dace.burtniece@sprk.gov.lv)

Iepazīties ar SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē https://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Aktuāli / Sabiedrības līdzdalība / Uzklausīšanas sanāksmes / Uzklausīšanas sanāksmes 2019.gadā. Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.