Ar š.g. 1.jūliju Cēsīs siltumenerģijas tarifs būs par 19% augstāks

Drukāt
Siltumenerģija

Ar š.g. 1.jūliju spēkā stāsies jauns “Adven Latvia” SIA siltumenerģijas tarifs, ko izvērtējusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK). Līdz ar to siltumenerģijas tarifs Cēsīs būs par 19% lielāks – 80,15 EUR/MWh –, salīdzinot ar šobrīd piemēroto.

Kopš š.g. 5.marta Cēsīs tiek piemērots siltumenerģijas tarifs 67,15 EUR/MWh, kura pieaugumu ietekmēja kurināmā, proti, dabasgāzes cenas palielinājums. Savukārt jaunā tarifa kāpums no š.g. 1.jūlija saistīts ar kurināmā, proti, šķeldas cenas pieaugumu. Salīdzinot ar spēkā esošo tarifu, jaunajā tarifā iekļautās kurināmā izmaksas, pieaugušas par 42%.

“Adven Latvia” SIA siltumenerģiju ražo, izmantojot gan dabasgāzi, gan biomasu – šķeldu un kokskaidu granulas.

Aizvadītajos mēnešos dabasgāzes cenas uzrāda augstu līmeni saistībā ar karu Ukrainā. Arī biomasas kurināmā – īpaši šķeldas un granulu – cenas turpina pieaugt, taču joprojām izmaiņas ir mazākas, salīdzinot ar novēroto dabasgāzes tirgū. Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu “Adven Latvia” SIA iesniedza SPRK š.g. 30.maijā. Izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, SPRK secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Ar šobrīd spēkā esošajām valsts atbalsta mehānismiem energoresursu cenas pieauguma kompensācijai aicinām iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Nepieciešamības gadījumā finansiālu atbalstu siltumapgādes pakalpojuma izmaksu segšanai maznodrošinātās un trūcīgās personas var saņemt, vēršoties pašvaldības sociālajā dienestā. Iedzīvotāji var vērsties arī pie pakalpojuma sniedzēja (privātmāju un daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri izmanto tiešos norēķinus) vai apsaimniekotāja (daudzīvokļu namu iedzīvotāji, kuri neizmanto tiešos norēķinus), lūdzot iespēju izmantot izlīdzinātos maksājumus. Piedāvāt izlīdzinātu/speciālu atmaksas grafiku nav komersantu pienākums, taču daļa šādu iespēju saviem lietotājiem piedāvā.

Kopumā SPRK (uz 16.06.22.) izskatīšanā ir 20 pilnie siltumapgādes tarifu projekti Latvijā.

Ar aktuālajām spēkā esošajām tarifu vērtībām Latvijā pārskatāmā veidā iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē publicētajā interaktīvajā siltumenerģijas jūnija apskatā vai arī SPRK siltumenerģijas interaktīvajā tarifu kartē.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).