Dinamiskas pārmaiņas elektronisko sakaru tirgū – ieguvumi galalietotājiem 2018. gadā un izaicinājumi 2019. gadā

Drukāt
Elektroniskie sakari

Elektronisko sakaru nozarē notikušas neskaitāmas pārmaiņas gan pateicoties Regulatora darbam, gan sadarbojoties ar citu valstu institūcijām, kā arī izmaiņām Eiropas Savienības (ES) regulējumā. Tas devis labumu tirgus turpmākai attīstībai un galalietotājiem.

Galvenais 2018. gada notikums ir saistīts ar Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa pieņemšanu (direktīva), par kuru diskutēts pēdējos trīs gadus. Regulatora eksperti 2018. gadā dažādos formātos aktīvi iesaistījās topošā kodeksa priekšlikumu apspriešanā. Attiecīgi Latvijas, tai skaitā Regulatora, uzdevums ir pārņemt minētās direktīvas prasības turpmāko divu gadu laikā. Direktīva paredz virkni ieguvumus turpmākajos gados, piemēram, viena no direktīvas prasībām noteic, ka no 2019. gada 15. maija balss telefonijas izsaukumiem uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm komersanti drīkst piemērot vairumtirdzniecības tarifu, kas nepārsniedz noteiktos griestus – 19 euro centi (bez PVN), savukārt īsziņu nosūtīšanai – 6 euro centi (bez PVN). Šādu tarifu ierobežošana līdz šim nepastāvēja.

Vienlaikus 2018. gads iezīmējās ar būtiskām izmaiņām “viesabonē kā mājās” režīmā. Vairumtirdzniecības tarifs par datu pārraidi, ko maksā Latvijas mobilo tīklu operatori citu valstu operatoriem samazinājās no 7,50 euro (bez PVN) uz 6,00 euro (bez PVN) par 1 GB datu izmantošanu, atrodoties citās Eiropas Savienības valstīs. Tas nodrošināja iespēju lietotājiem palielināt izmantojamo datu apjomu par nemainīgu cenu, atrodoties ārzemēs viesabonēšanā. Vienlaikus operatori piemēroja pakalpojumu paketes ar zemākiem tarifu plāniem. Regulators turpināja uzraudzīt operatoru godīgas lietošanas politikas piemērošanu viesabonēšanas pakalpojumiem saviem lietotājiem.

Aizvadītā gada 1. janvārī stājās spēkā Regulatora noteikumi Galalietotāju informēšanas par paaugstinātu tarifu izsaukumiem noteikumi, kas paredzēja jaunu kārtību kā galalietotājus informēt par paaugstinātu tarifu izsaukumiem. Komersantam, kas izsaukumam uz cita komersanta tīklu piemēro paaugstinātu tarifu, kas pārsniedz Regulatora noteikto tarifa slieksni – 2,98 centus (bez PVN) par izsaukuma minūti, ir pienākums pirms savienojuma atskaņot balss paziņojumu par paaugstinātu tarifu. Noteikumu mērķis bija novērst pārmērīgu augstu rēķinu saņemšanu tiem lietotājiem, kas zvana, lai pieteiktos, piemēram, ārsta apmeklējumam.

2018. gadā stājās spēkā arī cits Regulatora 2017. gadā pieņemtais lēmums, kas nozīmēja samazināt Latvijas tirgū kārtējo vairumtirdzniecības tarifu balss izsaukumu pabeigšanai citu operatoru tīklos. Šim lēmumam ir netiešs iespaids uz pakalpojumu tarifiem galalietotājiem.

Papildus tam 2018. gadā Eiropas Savienības valstu regulatori, tostarp Latvijas Regulators, turpināja nodrošināt t.s. “tīklu neitralitātes” (atvērta interneta) prasību ievērošanas uzraudzību publiskajos elektronisko sakaru pakalpojumu tīklos. Šo prasību uzraudzība ierobežo operatoru iespējas ierobežot vai bloķēt klientu piekļuvi to izvēlētajiem pakalpojumiem Internetā.

Visbeidzot 2018. gada rudenī  Regulators veica izsoli radiofrekvenču lietošanas tiesību iegūšanai radiofrekvenču joslā 3,4 – 3,8 GHz, ko izsolē ieguva operators SIA “Tele2”. Līdz ar to visiem trim Latvijas mobilajiem operatoriem no 2019. gada 1. janvāra minētajā diapazonā ir pieejami lietošanai vismaz 100 MHz spektra, kas izmantojams jaunas mobilo sakaru tehnoloģiju paaudzes (5G) attīstībai.

Savukārt 2019. gadā elektronisko sakaru nozarē gaidāmi vairāki būtiski notikumi, kas saistīti ne tikai ar nozares uzraudzību, bet arī ar tālāku nozares integrāciju ar ES.

2019. gadā Regulators uzsāks normatīvo aktu priekšlikumu izstrādi saistībā ar “Eiropas elektronisko sakaru kodeksa” stāšanos spēkā, kā arī iesaistīsies Eiropas Elektronisko sakaru iestādes (BEREC) ekspertu darba grupu darbā, kurām jāizstrādā virkne Kodeksā uzdoto vadlīniju regulēšanas ietvara saskaņotai ieviešanai visās ES dalībvalstīs. Vienlaikus Regulators turpinās uzraudzīt piekļuves saistības dominējošam fiksētā tīkla operatoram, nostiprinot infrastruktūras konkurenci - ilgtermiņā tam ir jāveicina galalietotājiem platjoslas interneta pakalpojumu pieejamību. Noteikti tiks turpināta iesāktā uzraudzība attiecībā uz starptautiskās viesabonēšanas regulas un tīklu neitralitātes prasību ievērošanu.