Izmaiņas numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanas un to saglabāšanas regulējumā

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi regulējumu, pēc kura elektronisko sakaru komersanti turpmāk varēs saņemt numuru lietošanas tiesības numuriem, kas piešķirami saziņai starp ierīcēm jeb – IoT/M2M, kā arī nodrošinot to saglabāšanu.

Numuru lietošanas tiesības IoT/M2M numuriem tiek izmantotas iekārtu savstarpējai saziņai. Šie numuri netiek izmantoti saziņai starp lietotājiem, izmantojot mobilos telefonus, bet gan starp ierīcēm. Tipiskākais piemērs, kam šādi numuri tiek izmantoti, ir elektrības viedais skaitītājs, kur attālinātu datu nolasīšanas nolūkos, starp lietotāja iekārtu un AS “Sadales tīkls” notiek saziņa. Līdzvērtīgi tas notiek arī brīdī, kad mājas rūterī ir ievietota SIM karte, tādējādi nodrošinot nepieciešamo signālu interneta pakalpojuma nodrošināšanai.

No šī gada 1. janvāra stājās spēkā grozījumi nacionālajā numerācijas plānā, kas turpmāk paredz šādu IoT/M2M numuru resursu izdalīšanu. Ņemot vērā izmaiņas regulējumā, SPRK ir pienākums šādas numuru lietošanas tiesības komersantiem piešķirt, kam attiecīgi SPRK ir veikusi grozījumus esošajos noteikumos.

“Izmaiņas noteikumos ir pagaidu regulējums ar mērķi izpildīt Direktīvas prasības un īstenot Nacionālajā numerācijas plānā paredzēto ieceri. Tiklīdz spēkā būs jaunais Elektronisko sakaru likums, SPRK sešu mēnešu laikā pieņems jaunus noteikumus, par ko informēsim arī tirgus dalībniekus, aicinot aktīvi iesaistīties konsultācijas procesā,” stāsta SPRK Elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Andris Virtmanis.

SPRK numerācijas lietošanas tiesības IoT/M2M numuriem piešķirs blokos pa 10 000 numuriem. Šādi SPRK noteikumos ir noteikts, lai diapazons netiktu nesamērīgi sadalīts pa mazākiem diapazoniem kā arī, lai elektronisko sakaru komersanti varētu efektīvāk izmantot tam piešķirtās numerācijas lietošanas tiesības. Tāpat SPRK plāno noteikt IoT/M2M numuru saglabāšanas pakalpojumu, ja tas ir tehniski iespējams.

Grozījumu projekts no 2020. gada 3. decembra līdz 2021. gada 3. janvārim tika nodots publiskai konsultācijai. Konsultāciju periodā netika saņemti priekšlikumi. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.