Kā izvēlēties atbilstošāko elektroenerģijas tirgotāju un produktu

Drukāt
Elektroenerģija,
Noderīgi

Kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas mājsaimniecībām 2015.gadā ikvienam lietotājam ir iespēja izvērtēt dažādu tirgotāju piedāvājumus un izvēlēties izdevīgāko no tiem. Kamēr cenas ir zemas, tikmēr lielākoties mēs par saviem rēķiniem tik daudz neuztraucamies. Kad cenas aug, aktīvāk meklējam iespējas samazināt elektroenerģijas izmaksas. SPRK skaidro, kā izvēlēties atbilstošāko elektroenerģijas tirgotāju un produktu.

Nereti iedzīvotāji ir neizpratnē par krasi atšķirīgiem elektroenerģijas rēķiniem dažādiem lietotājiem pat pie līdzīga elektroenerģijas patēriņa. Kāpēc tie atšķiras? Kopējo lietotāja maksājumu rēķinā veido elektroenerģijas cena (kas atkarīga no lietotāja izvēlētā tirgotāja piedāvājuma), SPRK regulētie un apstiprinātie sistēmas pakalpojumu tarifi, kā arī valstī noteiktais pievienotās vērtības nodoklis. Ietekmējošie faktori ir arī patēriņš, elektrotīkla pieslēguma parametri (1 vai 3 fāzes) un aizsargātā lietotāja esamība mājsaimniecībā.

Mājsaimniecības lietotājam AS “Sadales tīkls” licences zonā ir iespēja pirkt elektroenerģiju no astoņiem tirgotājiem, turklāt izvēlēties trīs atšķirīgu veidu līgumus – līgumu ar mainīgu jeb biržas cenu, līgumu ar fiksētu cenu un līgumu par universālo pakalpojumu. Ar ko tie atšķiras un kas jāņem vērā, lai izvēlētos sev atbilstošāko?

Fiksētas cenas līgums
Fiksēta cena ir nemainīga noslēgtā līguma noteiktā periodā (tipiski 12 vai vairāk mēnešiem) un  nemainīsies atkarībā no tā, kad elektroenerģija tiek patērēta – darba dienā, naktī, rīta stundās vai brīvdienās. Līdz ar to lietotājam nav vajadzības regulāri sekot līdzi elektroenerģijas cenu izmaiņām, kā tas ir mainīgas (biržas) cenas gadījumā, kas prasa lietotāju uzmanību pielāgot savus patēriņa paradumus. Tas rada stabilitāti izmaksu prognozējamībā un pasargā gadījumos, kad cena biržā aug, bet vienlaikus nedod iespēju ietaupīt, ja biržā cena samazinās.

Tomēr uz ilgāku laiku fiksēta cena līguma darbības laikā var izrādīties augstāka par biržas cenu gadījumos, ja biržā ilgāku laiku cena samazinās. Jābūt arī īpaši vērīgiem līguma slēgšanas brīdī – tirgotāji mēdz iestrādāt tajā tiesības vienpusēji mainīt elektroenerģijas cenu vairākas reizes gadā, piemēram, gadījumos, ja biržā cena ilgstoši ir augsta. Iespējams arī līgumsods par līguma pirmstermiņa izbeigšanu, mainot produktu vai tirgotāju.

Vienlaikus jānorāda, ka ir iespēja izvēlēties starp divām norēķinu metodēm – izlīdzinātais maksājums un rēķins. Vienā gadījumā norēķini notiek pēc faktiskā patēriņa (rēķina summa katru mēnesi ir atšķirīga), otrā – pēc aplēstā patēriņa (rēķina summa katru mēnesi ir vienāda). Tomēr kopējās izmaksas ar abām norēķinu metodēm ir vienādas, jo reizi gadā izlīdzinātajam maksājumam tiek veikts pārrēķins pēc faktiskā patēriņa.

Par starpību, kas radusies starp faktisko un iepriekš aplēsto (prognozēto) patēriņu, attiecīgi tiek palielināti vai samazināti nākamie izlīdzinātie maksājumi. Lai nerastos domstarpības, izlīdzinātā maksājuma gadījumā aicinām rūpīgi sekot savām elektroenerģijas patēriņa izmaiņām un būtisku patēriņa izmaiņu gadījumā informēt tirgotāju, aicinot pārskatīt patēriņa aplēsi (prognozi)!

Mainīgas cenas jeb biržas līgums
Lietotājiem, kuri lielāko daļu elektroenerģijas patērē, sākot no plkst. 23.00 līdz 6.00 vai brīvdienās jebkurā diennakts stundā un kuru elektroenerģijas patēriņš ir virs 400 kWh/mēn., ieguvumi būs būtiski. Vienlaikus elektroenerģijas tirgotājiem norēķini par biržas cenu ir saistīti ar zemākiem riskiem. Līdz ar to administratīvās izmaksas, kas ietver risku samazināšanu, ir zemākas, tādējādi ilgtermiņā biržas cena ir izdevīgāka. Piemērojot savus patēriņa paradumus biržas cenai, proti, patēriņu pārceļot uz laiku, kad elektroenerģija biržā ir lētāka, lietotājiem ir iespējams samazināt savu rēķinu. Būtiski arī, ka tirgotāji šā veida līgumam parasti nepiemēro maksu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu.

Taču jābūt gatavam uzņemties cenas svārstības riskus, tostarp ilgstoši augstai cenai, ko ietekmē notikumi tirgū, kā arī elektrības cenai regulāri jāseko Nord Pool biržas Latvijas cenu zonā (šī birža darbojas pēc Skandināvijas laika zonas, tāpēc uzrādītais laiks no Latvijas laika atšķiras par stundu). Tajā iespējams redzēt nākamās dienas cenas katrai diennakts stundai. Sekot cenai palīdz aplikācija viedtālruņiem, saņemot arī cenas savā telefonā katru dienu, kas ļauj saplānot elektroenerģijas patēriņu nākamajai dienai.

Elektroenerģijas cena nakts stundās dažkārt sasniedz pat divas reizes zemāku cenu. Kāpēc tā? Liela daļa patērētāju, tai skaitā energointensīvu ražošanas uzņēmumi, dienas laikā patērē daudz vairāk elektroenerģijas nekā naktī. Tāpēc naktī pieprasījums pēc elektroenerģijas samazinās un vienlaikus samazinās arī cena.

Universālais pakalpojums
Universālā pakalpojuma īpatsvars arvien samazinās. Šeit svarīgi norādīt, ka universālais pakalpojums, 2015.gada 1.janvārī atveroties mājsaimniecību tirgum, tika piemērots visām tām mājsaimniecībām, kas uz to brīdi nebija izdarījušas izvēli par labu citam produktam vai tirgotājam. Universālā pakalpojuma gadījumā elektroenerģijas maksa ir fiksēta 12 mēnešiem un atšķirībā no citu veidu līgumiem neparedz elektroenerģijas cenu pārskatīšanu gada laikā un maksu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Saskaņā ar pastāvošo regulējumu visiem tirgotājiem, kas apkalpo mājsaimniecības, ir pienākums savā piedāvājumā iekļaut arī universālo pakalpojumu.

Jāņem vērā, ka tipiski šis pakalpojums parasti ir dārgāks par citiem tirgū pieejamajiem, jo tirgotājam tas nozīmē pienākumu sniegt pakalpojumu par nofiksēto cenu 12 mēnešus, bet pa to laiku cenas biržā var krasi mainīties. Tomēr laikā, kad cenas biržā strauji kāpa, šī pakalpojuma lietotāji bija ieguvēji, ņemot vērā, ka tirgotāji universālā pakalpojuma ietvaros nedrīkst pārskatīt cenu.

Pirms elektroenerģijas tirgotāja izvēles SPRK iesaka un vērš uzmanību:

  • Pakalpojuma (produkta) maiņu pie esošā tirgotāja var veikt katru mēnesi līdz 31.datumam, savukārt tirgotāju maiņu – līdz 15.datumam. Ar elektroenerģijas tirgotājiem, kas apkalpo mājsaimniecības, iespējams iepazīties AS “Sadales tīkls” tīmekļvietnē (https://ej.uz/ST_tirgotaji). Bet ar visiem reģistrētajiem elektroenerģijas tirgotājiem (arī tiem, kas apkalpo tikai juridiskas personas vai aktīvu darbību vēl nav izvērsuši) var iepazīties SPRK tīmekļvietnē (https://ieej.lv/registrs). 

  • Ņem vērā sava elektroenerģijas patēriņa apjomu un paradumus. Iespēju salīdzināt tirgotāju piedāvājumus sniedz virtuālie kalkulatori, piemēram, www.energija24.lv vai www.elektroenergija.lv.

  • Kalkulatori neņem vērā visus maksājumu ietekmējošos aspektus. Lai pārliecinātos par izvēlētā piedāvājuma izdevīgumu, salīdzini to ar SPRK izstrādāto indikatoru (https://ieej.lv/Ow3X0), kas norāda vidējo svērto cenu elektroenerģijas tirgū gan mājsaimniecības lietotājiem, gan juridiskām personām. 

  • Noskaidro, vai attiecīgais elektroenerģijas tirgotājs ir pievienojies Būvniecības informācijas sistēmai ALDIS valsts atbalsta sniegšanai atsevišķām elektroenerģijas lietotāju grupām (ne visi elektroenerģijas tirgotāji piedalās atbalsta programmās). Plašāk Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļvietnē.

  • Iepazīsties ar tirgotāju piedāvājumu viņu tīmekļvietnēs un izpēti līgumu projektus. Piemēram, tirgotāji, piedāvājot pievilcīgu cenu, visbiežāk paredz, ka līgumu var slēgt uz garāku termiņu, bet līguma laušanas gadījumā var piemērot sankcijas. Pievērs uzmanību, kādas komponentes tirgotājs ir iekļāvis elektroenerģijas cenā, proti, vai norādītā cena par 1kWh ietver obligāto iepirkuma komponenti, maksu par elektroenerģijas sadalīšanu un pievienotās vērtības nodokli.

  • Uzrunā izvēlēto komersantu, norādot adresi, kurā vēlies saņemt pakalpojumu.

  • Pēc piedāvājuma saņemšanas rūpīgi izlasi līgumu, pārliecinies, ka tas atbilst vēlamajiem nosacījumiem. Pievērs uzmanību, vai tajā nav iekļauti tev nevajadzīgi papildpakalpojumi. Ņem vērā līgumā iekļautās iespējamās soda sankcijas līguma laušanas gadījumā, kā arī tirgotāja tiesības pārskatīt elektroenerģijas cenu līguma darbības laikā (par to plašāk: https://ieej.lv/KEeKP).