No 1. decembra SIA “Īslīces ūdens” pakalpojumu lietotājiem būs jauni ūdenssaimniecības tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “Īslīces ūdens” jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 1. decembra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 0,91 EUR/m3 (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,40 EUR/m3 (bez PVN).

Kopējā maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu veidos 2,31 EUR/m3 (bez PVN), kas ir par 0,56 EUR/m3 dārgāk nekā pirms 13 gadiem apstiprinātie tarifi, tos pēdējoreiz pārskatot 2007. gadā.

Jaunie tarifi tiks piemēroti SIA “Īslīces ūdens” pakalpojumu lietotājiem Bauskas pilsētas Mūsas upes kreisā krasta teritorijā un Īslīces pagastā, Bauskas novadā.

Tarifu pieaugums galvenokārt ir saistīts ar nepieciešamību ieguldīt līdzekļus novecojošo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzlabošanā, kas izbūvētas pirms 50 gadiem. Tieši šo iemeslu dēļ izmaksas par ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas uzturēšanu ir būtiski palielinājušās, ietekmējot tarifu apmēru. Ūdens zudumu problēmu vienlaikus pastiprina arī inženiertīklu esamība privātteritorijā, kas apgrūtina iespēju piekļūt, atklāt un novērst noplūdes.

Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības sistēmas sakārtošanu, Bauskas novadā tiks veikta pieslēgumu inventarizācija, novecojušo ūdenssaimniecības iekārtu nomaiņa uz mūsdienīgām. Tāpat komersants plāno pakāpeniski pārbūvēt inženiertīklus, nodrošinot pilnīgu ūdenssaimniecības sistēmu uzlabošanu.

“SIA “Īslīces ūdens” ar Eiropas Savienības fonda atbalstu jau ir realizējusi divus ūdenssaimniecības attīstības projektus. Kopējās projekta izmaksas sasniedza vairāk nekā 2,7 milj. EUR, no kuriem 170 tūkst. EUR lielas izmaksas sedza komersants no saviem līdzekļiem. Neskatoties uz pašreiz jau sniegto ieguldījumu sistēmas uzlabošanā, ar ko ierīkotas jaunas atdzelžošanas stacijas, ūdens ieguves urbumi un veikta daļēja inženiertīklu pārbūve, tā ir tikai daļa no darbiem, kas veicami,” stāsta Ūdenssaimniecības pakalpojumu nodaļas vecākā eksperte Astra Breikša.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai SIA “Īslīces ūdens” iesniedza šogad 6. aprīlī. SPRK, izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Īslīces ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē!