No š.g. 1.augusta SIA “Auces komunālie pakalpojumi” gaidāmi jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi; SPRK aicina paust viedokli

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saņēmusi un sākusi izvērtēt SIA “Auces komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Jaunie tarifi varētu stāties spēkā š.g. 1.augustā.

SIA “Auces komunālie pakalpojumi” apstiprināšanai SPRK š.g. 14.martā iesniegusi ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,32 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu – 2,21 EUR/m3 (bez PVN). Salīdzinot ar spēkā esošo – pirms pieciem gadiem apstiprināto tarifu, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu plānots palielināt par 0,46 eiro, bet kanalizācijas – par 1,02 eiro.

Šo piecu gadu laikā būtiski mainījušās ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksas, ņemot vērā valstī esošo izmaksu kāpumu. Būtisku izmaksu pieaugumu ietekmējuši uzņēmuma ieguldījumi pamatlīdzekļos, kas saistīti ar pērn realizēto Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu 4,4 milj. eiro vērtībā. Pateicoties tam, uzlabojusies pakalpojumu kvalitāte un pieejamība iedzīvotājiem.

Jaunos tarifus plānots piemērot Aucē, kā arī citās Dobeles novada teritorijās – Bēnes, Īles, Lielauces, Ukru, Vecauces un Vītiņu pagastā.

SPRK aicina lietotājus iepazīties ar tarifu projekta kopsavilkumu un sniegt konstruktīvus priekšlikumus un ieteikumus SPRK (sprk@sprk.gov.lv, 67097200) vai SIA “Auces komunālie pakalpojumi” (aucesprojekti@inbox.lv). Ar tarifu projekta kopsavilkumu iespējams iepazīties SPRK tīmekļvietnē, kā arī pārskatāmākā veidā – SPRK interaktīvajā infografikā.

Izvērtēšanas laikā SPRK pārbauda izmaksas, kas iekļautas tarifu projektā, un pārliecinās, lai ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi ir tehnoloģiski un ekonomiski pamatoti. Līdz ar to komersanta aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts SPRK izvērtēšanas laikā var mainīties.

Kopējais tarifu projekta izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas laiks ir līdz 120 dienām. Ja izvērtēšanas gaitā ir nepieciešams saņemt no komersanta papildu informāciju par tarifu projektu, SPRK lūdz to iesniegt. Brīdī, kad informācija ir pieprasīta, tarifu projekta izskatīšanas laiks tiek apturēts, bet atsākas, kad komersants informāciju ir iesniedzis SPRK.

Kopumā šobrīd (uz 31.03.22.) SPRK vērtēšanā ir desmit ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.