Pērn domstarpības enerģētikā visbiežāk radušās skaitītāju rādījumu neziņošanas dēļ

Drukāt
Siltumenerģija,
Elektroenerģija,
Dabasgāze

Izvērtējot saņemto lietotāju sūdzību skaitu pērn, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) konstatējusi – to skaits dabasgāzes un siltumapgādes nozarē ir nemainīgs. Savukārt elektroenerģijas piegādē tas samazinājies par 70% pēdējo trīs gadu laikā, kopš noris aktīva viedo skaitītāju uzstādīšana.

“Uzklausot iedzīvotāju sūdzības, esam novērojuši lietotāju neapmierinātību par rēķinos iekļauto informāciju un uzskaitīto patēriņu. Joprojām visbiežāk domstarpības starp lietotāju un komersantu radušās tieši skaitītāju rādījumu neziņošanas dēļ. Lai lietotājs izvairītos no problēmu situācijām nākotnē, netērējot laiku to risināšanā, aicinām sekot līdzi mūsu sniegtajiem padomiem,” stāsta SPRK Tirgus uzraudzības nodaļas vadītājs Jānis Negribs.

Lietotājiem, kuriem ir uzstādīti viedie skaitītāji, papildus skaitītāju rādījumi nav jānodod. Tie spēj ne vien uzskaitīt patēriņu, bet arī nosūtīt rādījumus sistēmas operatoram attālināti. Tiem, kuriem nav šādu viedo skaitītāju, rādījumu nodošana ir jānodrošina pašiem. SPRK iesaka rādījumus nodot regulāri.

Pāreja uz viedajiem skaitītājiem Latvijā notiek pakāpeniski. Elektroenerģijas piegādē uzstādīti jau vairāk nekā 700 tūkstoši viedo skaitītāju, kamēr dabasgāzes nozarē process notiek lēnāk. Savukārt siltumapgādes nozarē to uzstādīšana atkarīga no konkrētā piegādātāja un namu apsaimniekotāja politikas.

Kā lietotājam sevi pasargāt no problēmsituācijām: trīs iemesli, kāpēc nodot skaitītāju rādījumus? 

  • Domstarpību gadījumā ērti pārbaudīt un konstatēt patēriņu (izsekojamība). Būtiski rādījumu fiksēt tarifu maiņas datumā (piemēram, dabasgāzes tarifi mājsaimniecībām mainās divreiz gadā – 1. janvārī un 1. jūlijā);
  • Savlaicīgi konstatēt patēriņa izmaiņas bojātas ierīces vai enerģijas zudumu gadījumā. Šis ir aktuāli lietotājiem, kuri norēķinās pēc izlīdzinātā maksājuma, lai, konstatējot ievērojamu atšķirību starp tirgotāja prognozēto un faktisko patēriņu, varētu laikus rīkoties. Lietotājam ieteicams jau savlaicīgi pieprasīt pārrēķinu, neļaujot ilgākā termiņā uzkrāties parādsaistībām;
  • Precīzāk veikt siltumenerģijas patēriņa uzskaiti daudzdzīvokļu mājās. Kā rezultātā iespējams samazināt uz māju attiecināmos siltuma zudumus, par kuriem norēķinās iedzīvotāji.

Aicinām enerģijas lietotājus:

  • sekot līdzi patēriņa izmaiņām (skaitītāja rādījumu nolasīšana vai viedā skaitītāja gadījumā – sekot līdzi tiešsaistē);
  • noskaidrot skaitītāja rādījumu nodošanas datumu;
  • iesniegt pakalpojuma sniedzējam skaitītāja rādījumus noteiktajā datumā, ja vien nav uzstādīts viedais skaitītājs; 
  • pieprasīt pārrēķinu, ja pakalpojuma sniedzēja prognoze izlīdzinātajam maksājumam atšķiras no faktiskā patēriņa.

Ar SPRK apkopoto sūdzību pārskatu enerģētikas nozarē 2019.gadā aicinām iepazīties interaktīvā infografikā.