Piņķos no 1. oktobra siltumenerģijas tarifs būs augstāks

Drukāt
Siltumenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi SIA “Babītes siltums” jaunus siltumenerģijas tarifus. No 1. oktobra siltumenerģijas tarifs Piņķos būs 73,53 EUR/MWh (bez PVN).

Siltumenerģijas tarifs 73,53 EUR/MWh būs spēkā līdz 2023. gada 30. jūnijam. Tarifa pieaugumu ietekmējis dabasgāzes cenas pieaugums tirgū, kas turpina pasaules tirgos kāpt. Dabasgāzes finanšu instrumentu cena septembra mēnesim Gaspool biržā ir pieaugusi 5,5 reizes, kas pirms gada septembrī bija tikai 7,89 EUR/MWh. Tā rezultātā kurināmā izmaksu pieauguma dēļ SIA “Babītes siltums” siltumenerģijas tarifa pieaugums ir 54,7%.

Lai veicinātu energoefektivitāti un mazinātu kopējos rēķinus par siltumenerģiju, SPRK aicina mājas iedzīvotājus vērsties pie apsaimniekotāja, lūdzot pārskatīt uzstādīto temperatūras režīmu siltummezglā. Pareizi izvēlēts temperatūras režīms samazinās arī kopējo siltumenerģijas patēriņu gan daudzīvokļu, gan privātmājās.

“Apzinoties tirgus situāciju, kurā dabasgāzes cenas ir sasniegušas vēsturiski augstāko cenu līmeni – oktobrim vairāk nekā 60 EUR/MWh –, kopš dabasgāzes tirgus atvēršanas 2017. gadā, esam izvērtējuši, ka SIA “Babītes siltums” kurināmā izmaksas atbilst esošajai dabasgāzes tirgus situācijai. Tādēļ, salīdzinot ar 2021. gadu, SIA “Babītes siltums” tarifs būs augstāks. Vadoties pēc dabasgāzes nākotnes produktu cenām, prognozējam, ka dabasgāzes cena varētu samazināties 2022. gada vasarā,” skaidro SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

SIA “Babītes siltums” ir piešķirta atļauja pašai noteikt siltumenerģijas tarifus, ja mainās kurināmā (dabasgāzes) cena. Tas nozīmē, ja kurināmā cena nākotnē būs zemāka par to, kas iekļauta piemērotajā tarifā, SIA “Babītes siltums” būs jānosaka zemāks tarifs.

Noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojumu SIA “Babītes siltums” iesniedza SPRK šā gada 31. augustā. SPRK, izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, secināja, ka noteiktie (piedāvātie) tarifi ir pamatoti un atbilstoši metodikai.

Ar siltumenerģijas tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK mājaslapā publicētajā interaktīvajā kartē.