Regulators apstiprina jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprinājusi jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”. Līdz ar to no 2019. gada 1. augusta ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji Pļaviņu pilsētā un Vietalvas pagastā par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem maksās 2,74 EUR/m3.

Attiecīgi tarifs par ūdensapgādes pakalpojumu kubikmetru būs 1,01 euro, bet par kanalizācijas pakalpojumu kubikmetru – 1,73 euro. Apstiprinātajos tarifos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Līdz šim SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumiem piemēroja Regulatora 2011. gadā apstiprināto ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,92 EUR/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,44 EUR/m3 (bez PVN).

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektā no kopējām ūdensapgādes pakalpojumu izmaksām 2% veido pamatlīdzekļu nolietojums, 42% – personāla izmaksas, 3% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 43% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas un 10% – nodokļu maksājumi. 

Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektā no kopējām kanalizācijas pakalpojumu izmaksām 18% ir pamatlīdzekļu nolietojums, 48% – personāla izmaksas, 1% – pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas, 32% – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas un 1% – nodokļu maksājumi. Rentabilitāti abos tarifu projektos komersants iekļāvis 7% apmērā.

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli par SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” iesniegto tarifu projektu, Regulators 2019. gada 12. aprīlī Pļaviņu kultūras namā, Pļaviņās, Pļaviņu novadā organizēja uzklausīšanas sanāksmi, kurā piedalījās pieci ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, Pļaviņu novada pašvaldības un SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” pārstāvji.

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” reģistrēta 1991. gadā, tās 100% kapitāldaļu turētāja ir Pļaviņu novada pašvaldība. Komersants sniedz regulējamus ūdenssaimniecības pakalpojumus, kā arī neregulējamus pakalpojumus, t. sk. siltumapgādes, transporta, atkritumu apsaimniekošanas un citus pakalpojumus.