Regulators apstiprina sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA “Vides serviss”

Drukāt
Atkritumu apglabāšana

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome šodien apstiprināja sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA “Vides serviss” poligonā “Grantiņi” pie dažādām Dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu (DRN) likmēm. Tarifs ar DRN 65,47 EUR/t, kas stāsies spēkā no 2019. gada 1. jūnija, neatšķiras no apglabāšanas maksas ar DRN, ko pakalpojuma lietotājs patlaban maksā, nododot nešķirotus sadzīves atkritumus apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonā „Grantiņi”.

 

Attels_1.jpg

Tarifu projekts aprēķināts, pamatojoties uz 2019.gadā plānotajām izmaksām un  Bauskas novadā radīto gada atkritumu apjomu, kā arī ņemot vērā atlikušo poligona “Grantiņi” krātuves ietilpību.  

 

No 2018.gada 1.janvāra poligonā „Grantiņi” tiek pieņemti tikai Bauskas novadā radītie nešķirotie sadzīves atkritumi, un atkritumu apglabāšanas pakalpojums tiks sniegts tikai līdz šī gada beigām, jo poligona krātuve ir gandrīz piepildīta. Nākamajā gadā nešķirotos sadzīves atkritumus plānots nogādāt uz Jelgavas novadā esošo poligonu “Brakšķi”.

 

SIA “Vides serviss” 2018.gada 4. janvārī, nosūtot paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram, informēja Bauskas novada pašvaldību, kuras novadā radītie sadzīves atkritumi nonāk poligonā “Grantiņi”.

 

Savukārt, lai izzinātu atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotāju viedokli par iesniegto tarifu projektu, Regulators 2018. gada 10. maijā SIA “Vides serviss” administrācijas ēkā, Bauskā rīkoja uzklausīšanas sanāksmi, uz kuru ieradās tikai komersanta pārstāvji.

 

Izvērtējot SIA “Vides serviss” tarifu projektu un to veidojošo izmaksu un ieņēmumu pamatojumu, Regulators secina, ka tarifu projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu komersanta sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma izmaksas.

 

SIA “Vides serviss” reģistrēta 1992.gada 28.aprīlī, un tās kapitāldaļu turētāja ir Bauskas novada dome (100%).

 

Plašāka informācija par apstiprināto tarifu projektu pieejama Regulatora tīmekļvietnē sadaļā: https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/editor/Sabiedribas_lidzdaliba/UAPD_kopsavilkumi/Precizets_KOPSAVILKUMS_Videsserviss.pdf