Regulators: strikti jāmaina nosacījumi, lai būtu iespēja straujāk attīstīt interneta, TV un 5G pakalpojumus

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) secina, ka ir ierobežota piekļuve tādiem elektronisko sakaru pakalpojumiem, kas  tiek izmantoti, lai attīstītu interneta un TV pakalpojumus, kā arī nākotnē attīstītu 5G Latvijas teritorijā. Minētie pakalpojumi[1]Vairumtirdzniecības pakalpojums ir piekļuve saistītām iekārtām (kabeļu kanalizācijai un stabiem)[2]Turpmāk - kabeļu kanalizācija , atsaistītai piekļuvei abonentlīnijai, kā arī datu plūsmai (piekļuves pakalpojumi). Līdz ar to Regulatora padome pieņem grozījumus vairākos noteikumos, lai mainītu esošo situāciju un radītu labākus priekšnosacījumus visiem tirgus dalībniekiem.

Šobrīd piekļuves pakalpojumu nodrošināšanā vadošais komersants ir SIA “Lattelecom”, kuram vēsturiski ir piederējusi lielāka daļa infrastruktūras, tāpēc viņam ir arī noteikts status kā elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū.

Lai citiem tirgus dalībniekiem būtu iespēja piekļūt kabeļu kanalizācijai un stabiem, atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, kā arī datu plūsmai, viņiem ir jāņem vērā nosacījumi, kurus SIA “Lattelecom” kā vēsturiskais operators ir noteikusi pamatpiedāvajumā. Izvērtējot esošo situāciju, Regulators ir konstatējis, ka esošie nosacījumi ir pārmērīgi, tāpēc arī piekļuves pakalpojumus līdz šim citi elektroniskie sakaru komersanti nav aktīvi izmantojuši. Interesi par infrastruktūras izmantošanu ir izrādījuši vairāki elektronisko sakaru komersanti, bet pastāvošie nosacījumi ir bijuši nesamērīgi, lai tos izmantotu tādā apmērā, kā to ļauj esošā infrastruktūra.

Līdz ar to Regulatora ieskatā, nepieciešams ieviest būtiskas izmaiņas pamata nosacījumos, lai arī citiem elektronisko sakaru komersantiem, būtu iespēja un interese izmantot piekļuves pakalpojumus. Tas savukārt veicinās  konkurenci, interneta un TV pakalpojumu attīstību un radīs priekšnosacījumus 5G pakalpojumu attīstībai.

Lai nodrošinātu, ka tiek mainīta esošā kārtība, Regulatora padome nolēma grozīt, kā arī izdot jaunā redakcijā vairākus normatīvos aktus, kas ir saistoši gan SIA “Lattelecom”, gan citiem tirgus dalībniekiem:

Regulatora lēmums nozīmē, ka no 2019.gada 5.aprīļa SIA „Lattelecom” ir jānodrošina piekļuve, caurredzamība un vienlīdzīga attieksme piekļuvei kabeļu kanalizācijai un stabiem, atsaistītas piekļuves abonentlīnijai un datu plūsmai. Saistības stājas spēkā 2019.gada 5.aprīlī, savukārt SIA “Lattelecom” divu mēnešu laikā pēc saistību spēkā stāšanās jāpublicē saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijai pakalpojumu pamatpiedāvajumi.