SIA “BABĪTES SILTUMS” apstiprināti jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi SIA “BABĪTES SILTUMS” jaunus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Jaunie tarifi stāsies spēkā šogad 1. septembrī.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Babītes pagastā un Salas pagasta Spuņciemā būs 0,55 EUR/m³ (bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs Babītes pagasta Babītes ciemā, Piņķu ciemā un Priežciemā, un Salas pagasta Spuņciemā – 0,88 EUR/m3 (bez PVN), bet Spilves ciemā – 0,94 EUR/m3.

SIA “BABĪTES SILTUMS” sākotnēji iesniegtajā ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektā plānoja piemērot ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,69 EUR/m3. Izvērtēšanas gaitā SPRK vairākkārtīgi komersantam pieprasīja papildu precizējumus par tarifu projektā iekļautajām izmaksām. Kā rezultātā ūdensapgādes pakalpojumu tarifs tika samazināts līdz 0,55 EUR/m3.

Pašlaik tiek piemēroti reģionālā regulatora noteiktie tarifi vai pašvaldības noteiktā maksa. Katrā apdzīvotajā vietā tie ir atšķirīgi un apstiprināti dažviet pat pirms 12 gadiem. Tā rezultātā izmaiņas pret esošo tarifu vai pašvaldības maksu no 1. septembra katrā apdzīvotajā teritorijā būs dažādas.

Spilves ciemā komersants nolēmis aprēķināt atšķirīgu kanalizācijas pakalpojumu tarifu, jo šajā ciemā SIA “BABĪTES SILTUMS” pati neveic notekūdeņu attīrīšanu, bet savāktos notekūdeņus pārsūknē attīrīšanai SIA “Jūrmalas ūdens”.

SIA “BABĪTES SILTUMS” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu laikā no 2010. gada līdz 2015. gadam ir realizējusi ūdenssaimniecības attīstības projektu 8 milj. EUR apmērā. Projekta ietvaros veikta virkne uzlabojumu ūdenssaimniecības sistēmās – ierīkotas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, ūdensapgādes inženiertīkli un kanalizācijas inženiertīkli, kā arī veikti citi darbi. Veiktie ieguldījumi ūdenssaimniecības sistēmu uzlabošanai nodrošinājuši Pinķu un Babītes ciema iedzīvotājiem kvalitatīvāku ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu.

Plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus SPRK izvērtēšanai SIA “BABĪTES SILTUMS” iesniedza pērn 25. novembrī. SPRK, izvērtējot tarifu projektus un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “BABĪTES SILTUMS” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, SPRK var ierosināt tarifu pārskatīšanu, vai atcelt šo lēmumu. Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē!