SPRK aicina paust viedokli par AS “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) aicina paust viedokli par AS "Conexus Baltic Grid" iesniegto dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu. Lai uzklausītu viedokļus, SPRK š.g. 15.septembrī plkst. 14.00 rīko attālinātu uzklausīšanas sanāksmi.

Uzklausīšanas sanāksmē komersanta pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu, ko AS "Conexus Baltic Grid" to SPRK iesniedza š.g. 30.augustā.

AS "Conexus Baltic Grid” attīstības plāna mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un drošu infrastruktūras darbību un attīstību, veicot ieguldījumus esošās dabasgāzes pārvades sistēmas atjaunošanā un jaunu pārvades sistēmas elementu izveidē, kā arī atjaunīgo un mazoglekļa gāzu attīstības sekmēšana.

Interesenti un mediju pārstāvji dalību attālinātajā sanāksmē var pieteikt līdz š.g. 14.septembrim, rakstot uz [email protected] vai zvanot tālr. 67097227.

Ikvienam sanāksmes dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus gan komersantam, gan SPRK pārstāvjiem, kā arī izteikt savus priekšlikumus par dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.

Ar dabasgāzes pārvades sistēmas attīstības 10 gadu plānu var iepazīties SPRK tīmekļvietnē.

Uzklausīšanas sanāksme notiek valsts valodā. Ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūgums nodrošināt tulkojumu valsts valodā.