SPRK apstiprina AS “Sadales tīkls” izstrādāto plānu tīkla attīstībai līdz 2031. gadam

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” attīstības plānu turpmākajiem 10 gadiem, kas paredz mērķtiecīgas investīcijas elektroenerģijas infrastruktūras attīstībā. Saskaņā ar plānotajām investīcijām tiks veiktas elektrotīkla pārbūves darbi, mazināti elektroenerģijas zudumi, paaugstināts elektroapgādes drošums u.c.

“Pēdējos divus gadus SPRK ir strādājusi pie regulējuma, lai Regulators apstiprinātu AS “Sadales tīkls” 10 gadu attīstības plānu. Atbilstoši noteikumiem liels uzsvars plānā tiek likts uz ilgtermiņa tīkla optimizāciju, mērķtiecīgām inovācijām un konkrētiem darbības rādītājiem, ņemot vērā lietotāju vajadzības. Mūsu uzdevums būs uzraudzīt šī plāna izpildi atbilstoši plānā sasniedzamajiem rezultātiem,” norāda SPRK Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska. 

Atbilstoši plānam AS “Sadales tīkls” būtiskākās investīcijas plāno veikt elektrolīniju pārbūvē un to atjaunošanā, lai vienmērīgi atjaunotu novecojošās elektrolīnijas Latvijā. Gadā plānots atjaunot vidēji 1700 km elektrolīniju. Investīcijas plānots veikt arī elektroapgādes drošuma uzlabošanai, kā arī 110kv apakšstaciju pārbūvē. Nākamajā gadā plānota elektrotīkla pārbūve arī Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā, lai paaugstinātu elektroapgādes drošuma, ugunsdrošības un kvalitātes rādītājus.

AS “Sadales tīkls” uzlabos arī sprieguma kvalitāti, samazinās elektroenerģijas zudumus, kā arī līdz 2023. gadam plāno uzstādīt viedos elektroenerģijas skaitītājus vismaz 98% no visiem AS “Sadales tīkls” sistēmas pieslēgumiem. Pateicoties šiem skaitītājiem, lietotājiem nav pašiem jāsniedz skaitītāju mērījumi, kā arī labākas iespējas optimizēt elektroenerģijas izmaksas, bet operatoriem ir vieglāk nodrošināt precīzāku un detalizētāku elektroenerģijas patēriņa uzraudzību.

Saskaņā ar SPRK saskaņotajiem mērķiem, plānā ir iekļauti rādītāji, kas operatoram ir jāsasniedz, kas pamato investīciju ieguldījumu, piemēram, līdz 2030. gadam AS “Sadales tīkls” plāno samazināt neplānotu atslēgumu ilgumu par 57 minūtēm, savukārt elektrolīnijas bojājumu skaitu par 4000 gadījumiem gadā.

AS “Sadales tīkls” kopējais ieguldījumu apmērs veido 865 milj. EUR, kas iekļauj pašu finansējumu un trešo pušu ieguldījumu. 34% no finansējuma tiks ieguldīts elektrotīklā apdzīvotās vietās (t.sk. Pierīgas), savukārt 66% - pārējā sadales sistēmas elektrotīkla atjaunošanai un bojājumu skaita samazināšanai.