SPRK atzīst: Pērn AS “Conexus Baltic Grid” atbildusi sertificēšanas prasībām

Drukāt
Dabasgāze

Veicot ikgadējo izvērtējumu par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām 2019. gadā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) secināja, ka AS “Conexus Baltic Grid” atbilst izvērtējamajām sertificēšanas prasībām.

SPRK atzinums attiecas uz iepriekšējā gadā noteikto prasību izpildi. To nosacījumu izpilde, kuru termiņš iestājās 2020.gada 1.janvārī, un kuri varētu būt izpildīti līdz ar PAS “Gazprom” un investīciju fondam “Marguerite Fund” piederošo akciju pārdošanu, SPRK vērtēs atsevišķi pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas. Izvērtējuma mērķis ir gūt pilnīgu pārliecību par operatora neatkarību, jo īpaši vērtējot interešu nodalīšanu no darbībām, kas saistītas ar dabasgāzes un elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību.

“Atbilstības pārbaude ir ikgadējs process. Izvērtējamo jautājumu loks ir plašāks par akcionāru atbilstības novērtējumu. Mērķis ir pārliecināties ne vien par sistēmas operatora neatkarību, interešu konfliktu novēršanu, bet arī par vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu pret visiem tirgus dalībniekiem un arī citiem aspektiem. Īpaši svarīgi tas ir brīdī, kad būtiski pieaug tirgus dalībnieku aktivitāte, tostarp saistībā ar reģionālā dabasgāzes tirgus attīstību starp Somiju, Igauniju un Latviju,” skaidro SPRK priekšsēdētājs Rolands Irklis.

SPRK vērtēšanas procesā guva pārliecību, ka neviens no AS “Conexus Baltic Grid” padomes un valdes locekļiem nav iesaistījies ne elektroenerģijas, ne dabasgāzes tirdzniecības un ražošanas uzņēmumu darbībā.

Tāpat SPRK pārliecinājās, ka komersants nodrošina informācijas konfidencialitāti, kā arī ir ievērota vienlīdzīga attieksme pret visiem tirgus dalībniekiem. Vienlaikus tika secināts, ka AS “Conexus Baltic Grid” daļu no IT sistēmas uzturēšanas un apkalpošanas veic pati, kas izmantojama pārvades sistēmas darbības nodrošināšanai, bet daļu no darbiem veic arī komersants, kas nav saistīts ar dabasgāzes vai elektroenerģijas ražošanu vai tirdzniecību. Par IT nodrošinājuma atbilstību Enerģētikas likumā noteiktajām prasībām apliecina arī neatkarīgs auditora atzinums.

Pērn komersants ir ievērojis arī visas prasības, kas attiecas uz ārkārtas rīcības plāna izpildi, nodrošinot infrastruktūru atbilstoši standartam, lai uzglabātu dabasgāzi nodrošināmo lietotāju apgādei (skolas, slimnīcas u.c.)

AS “Conexus Baltic Grid” dibināta 2016. gadā reorganizācijas rezultātā, no AS “Latvijas gāzes” nodalot pārvades un uzglabāšanas darbības virzienus. Operators pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un maģistrālo dabasgāzes pārvades sistēmu, kas savieno Latviju ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļrietumu reģionu.