SPRK dod zaļo gaismu rīkot izsoli Inčukalna krātuves jaudas rezervēšanai

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) saskaņojusi nolikumu, kas paredz, kādā veidā tiks organizēta izsole Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) jaudas rezervēšanai. Šāda izsole dabasgāzes nozarē Latvijā notiks pirmo reizi un to jāorganizē līdz 15.martam. Par precīzu izsoles laiku tirgus dalībniekus informēs AS “Conexus Baltic Grid”.

Līdz šim jaudas rezervēšana Inčukalna PGK notikusi pēc principa, kas Eiropā vairs netiek plaši izmantots, proti, krātuves lietotājiem iesniedzot pieteikumu sistēmas operatoram par katru izvēlēto krātuves jaudas produktu. Šobrīd Eiropā ir novērota tendence īstenot uzglabāšanas jaudas rezervēšanu, rīkojot izsoles, lai maksimāli nodrošinātu šī procesa pārredzamību un nediskrimināciju.

“Izsolē varēs piedalīties jebkurš dabasgāzes tirgotājs, kurš izmanto pārvades sistēmu, lai saņemtu tiesības nākamajā krātuves ciklā izmantot noteikta apjoma krātuves jaudu. Šīs tiesības ļaus tirgotājam uzglabāt dabasgāzi krātuvē atbilstoši tam piešķirtajam krātuves jaudas apjomam, kā arī novietot dabasgāzi krātuvē un izņemt to savu lietotāju apgādei. Uz līdzīgiem principiem balstīta izsoļu rīkošana notiek arī, piemēram, Francijā, Spānijā, Ungārijā, un šogad tā notiks arī Latvijā. Pagājušajā gadā interese pēc dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma bija ļoti augsta, sasniedzot krātuves piepildījumu 100% apmērā jeb 21,5 TWh. Pie šāda augsta pieprasījuma pēc dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma izsole ir visefektīvākais veids kā nodrošināt skaidru un pārskatāmu krātuves jaudas rezervēšanas procesu,” SPRK Pārrobežu energosistēmu darbības koordinācijas nodaļas vadītāja Indra Niedrīte.

AS “Conexus Baltic Grid” pirmajā rīkotajā izsolē plāno izsolīt neizmantoto jaudu no 2020./2021.gada krātuves ciklā rezervētās, kas pašlaik aptuveni ir 12,5 TWh, bet, turpinoties krājumu izņemšanai, tā pieaugs.

Ar izsoles nolikumu varēs drīzumā iepazīties AS “Conexus Baltic Grid” tīmekļvietnē. Tas noteic, ka solīšanai beidzoties, AS “Conexus Baltic Grid” sakārtos tirgus dalībnieku solījumus pēc ekonomiski izdevīguma principa, sākot ar augstāko piedāvāto solījuma cenu, līdz tiek sasniegts maksimāli pieejamais krātuves jaudas apjoms. Lēmums par izsoles rezultātiem tiks paziņots līdz plkst. 11:00 nākamajā dienā pēc izsoles. Rezultāti tiks publicēti AS “Conexus Baltic Grid” tīmekļvietnē, vienlaicīgi arī vienotās Igaunijas un Latvijas balansēšanas zonas IT platformā, kā arī elektroniski nosūtīti katram izsoles dalībniekam.

Izsoles nolikuma projektu AS “Conexus Baltic Grid” izvērtēšanai un saskaņošanai SPRK iesniedza 2020. gada 24. novembrī. Sadarbībā ar sistēmas operatoru izsoles nolikuma projekts tika precizēts, novēršot nepilnības. Pēc SPRK lūguma AS “Conexus Baltic Grid” izsoles nolikuma projektu publiski konsultēja, saņemot vairākus priekšlikumus, kas ņemti vērā.