SPRK rīko saskaņošanas sanāksmi par saņemtajiem viedokļiem kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodikas ietvaros

Drukāt
Elektroenerģija,
Dabasgāze,
Pasts,
Ūdenssaimniecība

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 14. jūlijā publicēja konsultāciju dokumentu par Kapitāla izmaksu uzskaites un aprēķināšanas metodiku. SPRK ir izvērtējusi publiskās konsultācijas laikā saņemtos viedokļus un ir precizējusi metodikas projektu. Lai iepazīstinātu ar veiktajiem precizējumiem metodikas projektā, SPRK organizē attālinātu viedokļu saskaņošanas sanāksmi š.g. 10.augustā, plkst. 15:00

Saskaņošanas sanāksmē SPRK iepazīstinās sanāksmes dalībniekus ar konsultācijas laikā saņemtajiem priekšlikumiem, komentāriem, kā arī sniegs par tiem viedokli. Ikvienam sanāksmes dalībniekam būs iespēja uzdot jautājumus SPRK pārstāvjiem, kā arī sniegt konstruktīvus priekšlikumus vai ierosinājumus par Konsultāciju dokumentu. Viedokļu saskaņošanas sanāksmes darba valoda ir latviešu.

Interesenti dalību attālinātajā sanāksmē var pieteikt līdz š.g. 9.augustam (kontaktpersona Māra Bērziņa, tālr. +371 67873866, e-pasts: [email protected]).

Ar konsultāciju dokumentu un komersantu iesniegtajiem priekšlikumiem var iepazīties SPRK mājaslapā.