SPRK secina: AS “Gaso” atbilst neatkarības prasībām, tomēr nākotnē procesus jāturpina pilnveidot

Drukāt
Dabasgāze

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izvērtējusi AS “Gaso” atbilstību neatkarības prasībām un secinājusi, ka tie ir pietiekami attiecībā uz vadības neatkarību no AS “Latvijas Gāze” koncerna. Vienlaikus uzdots AS “Gaso” nodrošināt papildu pasākumus diskriminējošas rīcības risku mazināšanai.

AS “Gaso” neatkarības prasību izvērtēšanā tika analizētas ne vien AS “Gaso” padomes un valdes locekļu iesaiste un pieņemto lēmumu neatkarība no vertikāli integrēta dabasgāzes komersanta AS “Latvijas Gāze” koncerna, bet arī AS “Gaso” darbības, kas attiecas uz vienlīdzīgas attieksmes ievērošanu pret tirgus dalībniekiem.

SPRK secinājusi – AS “Gaso” padomes un valdes locekļi pērn nav iesaistījušies AS “Latvijas Gāze” koncerna struktūru darbībās. Tāpat SPRK izvērtēšanai esošie dokumenti liecina, ka padomei un valdei ir tiesības rīkoties neatkarīgi. Vienlaikus SPRK pārliecinājās par AS “Gaso” neatkarīgu lēmumu pieņemšanas procesu no AS “Latvijas Gāze” attiecībā uz dabasgāzes sadales pakalpojumam nepieciešamās infrastruktūras ekspluatāciju, uzturēšanu un attīstību.

Vienlaikus tika izvērtētas arī AS “Gaso” izstrādātās iekšējās politikas, kas nosaka AS “Gaso” darbinieku pienākumu nodrošināt nediskriminējošu attieksmi pret visiem tirgus dalībniekiem. SPRK secināja, ka komersants jau ir noteicis konkrētu darbinieku pienākumus un veicamos pasākumus, lai nepieļautu diskriminējošu rīcību, vienlaikus SPRK ieskatā veiktie pasākumi un kontroles ir jāturpina pilnveidot.

Nodrošinot pilnīgu pārliecību par risku neiestāšanos nākotnē, SPRK savā lēmumā uz tiem vērsusi AS “Gaso” uzmanību, nosakot pienākumu nodrošināt stingrākas iekšējās kontroles. Uzliktais pienākums ir aspekts, ko SPRK turpmāk pastiprināti uzraudzīs un vērtēs.

Atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām AS “Gaso” katra gadu līdz 1.aprīlim iesniedz SPRK ziņojumu par sadales sistēmas operatora atbilstību neatkarības prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā. SPRK saņēmusi ziņojumu no komersanta šā gada 27. martā.