SPRK izsludina konsultāciju par noteikumiem, pēc kuriem AS “Sadales tīkls” izstrādās attīstības plānu

Drukāt
Elektroenerģija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir izstrādājusi noteikumu projektu, kas elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram AS “Sadales tīkls” būs jāņem vērā, izstrādājot attīstības 10 gadu plānu. Par noteikumu projektu izsludināta publiskā konsultācija līdz 21.maijam.

Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumiem, kas pieņemti šogad 30. janvārī. Līdz šim likums paredzēja pienākumu SPRK apstiprināt pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” attīstības 10 gadu plānu, bet ar jauno regulējumu SPRK pilnvarojums noteikts būtiski plašāks. SPRK tiek deleģēts jauns pienākums izstrādāt noteikumus, kas nosaka sadales sistēmas attīstības 10 gadu plānā iekļaujamo informāciju, kā arī to katru gadu apstiprināt.

Saskaņā ar SPRK noteikumu projektu AS “Sadales tīkls” plānā būs ietverta informācija par inovācijām, plānotajām investīcijām un finanšu ieguldījumiem, kas tiek īstenoti un plānoti. Plānā iekļaujamā informācija ietver augstas pakāpes detalizāciju par AS “Sadales tīkls” infrastruktūras projektiem, kam ir būtiska ietekme uz sadales sistēmas pakalpojuma tarifiem. Papildus uzmanība tiks vērsta arī uz projektiem, kas tiek īstenoti sadales tīkla posmos ar zemu tīkla noslodzi.

“Minētie likuma grozījumi atspoguļo plašāku tendenci Eiropas Savienībā, kur arī sadales sistēmas operatoru uzraudzībā lielāks uzsvars tiek likts uz ilgtermiņa izmaksu optimizāciju un mērķtiecīgām inovācijām. Tieši tāpēc arī Noteikumu projektā papildus investīciju uzraudzībai esam likuši lielu uzsvaru uz esošās infrastruktūras novērtējumu un konkrētiem vajadzībās pamatotiem ilgtermiņa mērķiem,” skaidro Enerģētikas departamenta direktore Līga Kurevska.

Tāpat AS “Sadales tīkls” attīstības mērķiem ir jābūt saistītiem ar operatora licencē noteiktajiem pienākumiem, kas ietver, tostarp pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, piegādes drošumu un kvalitāti.

Noteikumu projekts paredz – attīstības plāns ir iesniedzams SPRK izvērtēšanai katru gadu līdz 31. maijam. Par iesniegto plānu SPRK rīkos uzklausīšanas sanāksmes, aicinot piedalīties sadales sistēmas lietotājus un citas ieinteresētās personas. Pirmo reizi sadales sistēmas operatora plāns ir iesniedzams SPRK apstiprināšanai līdz 2021. gada 1. aprīlim, bet līdz šā gada 31. oktobrim ir saskaņojami izvirzītie attīstības mērķi sadales sistēmas operatora objektu attīstībai.

Ar konsultācijas dokumentu iespējams iepazīties SPRK mājaslapā: https://bit.ly/2SWhlfo. Priekšlikumus un komentārus par konsultāciju dokumentu projektu lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 21. maijam, nosūtot tos uz sprk@sprk.gov.lv