Universālā pasta pakalpojuma kvalitāte Latvijā atbilst noteiktajām prasībām

Drukāt
Pasts

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir izvērtējusi universālā pasta pakalpojuma (UPP) kvalitāti Latvijā 2018. gadā. Regulators secina, ka universālā pasta pakalpojuma kvalitāte atbilst noteiktajām kvalitātes prasībām, pārkāpumi netika konstatēti.

Universālo pasta pakalpojumu (UPP) 2018.gadā sniedza valsts akciju sabiedrība „Latvijas Pasts”. Pārbaudot UPP kvalitāti Regulators vērtē tādus kritērijus kā pasta pakalpojuma sniegšanas vietas izvietojums, pasta pakalpojuma sniegšanas vietas darba laiks, vēstuļu kastīšu izvietojums, tukšošana, kā arī sūtījumu izvēle. Tāpat Regulators dodas uz UPP sniegšanas vietām, vērtējot to darbības kvalitāti.

Regulators 2018.gadā veica UPP kvalitātes prasību pārbaudes 25 AS „Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu sniegšanas vietās. Pārbaudes laikā tika pārbaudīta pasta pakalpojumu sniegšanas vietās pieejamā informācija par UPP klāstu un tarifiem, kā arī informācija par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu darba laiku. Regulators nekonstatēja UPP saistību pārkāpumus, veicot pārbaudes AS “Latvijas Pasts” pasta pakalpojumu sniegšanas vietās. 2018.gadā netika slēgta neviena no AS “Latvijas Pasts” pasta pakalpojuma sniegšanas vietām.

Vienlaikus Regulators veica UPP – B klases vienkāršās vēstules - kvalitātes mērījumus. Kvalitātes mērījumos nosakāmais parametrs ir vienkāršo vēstuļu pārsūtīšanas laiks – 3 darba dienas, kopš brīža, kad sūtījums nodots pasta pakalpojuma sniegšanas vietā vai ievietots vēstuļu kastītē līdz vēstules kastītes pēdējās tukšošanas reizes laikam. Vienkāršo vēstuļu pārsūtīšanas laiku nosaka, nosūtot kontroles vēstules. Kopumā Regulators nosūtīja 1000 šādas kontroles vēstules, nosūtot tās uz visiem Latvijas reģioniem.

2018.gadā AS „Latvijas Pasts” trešajā darba dienā pēc vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījuma nodošanas pasta tīkla piekļuves punktā adresātiem piegādāja 99,6 % no visiem B klases vienkāršas vēstuļu korespondences sūtījumiem. Līdz ar to B klases vienkāršo vēstuļu pārsūtīšanas laiks atbilst Regulatora noteiktajām UPP kvalitātes prasībām.

Regulators katru gadu pārbauda UPP kvalitāti saskaņā ar nozares speciālajiem normatīvajiem aktiem.