Aicina Ādažu novada iedzīvotājus paust viedokli par gaidāmajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Drukāt
Ūdenssaimniecība

Lai uzklausītu SIA “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju viedokli par iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators), piektdien, 2019.gada 6.septembrī, plkst. 12:00 Ādažu Kultūras centra Ādažu Vēstures un mākslas galerijā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi.

Jaunais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts paredz ūdensapgādes tarifu 1,10 eiro apmērā par kubikmetru. Savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs paredzēts 1,49 eiro apmērā par kubikmetru. Tarifus plānots piemērot Ādažu novada Ādažu, Kadagas, Garkalnes, Eimuru un Stapriņu ciemā, Ādažu novadā. Tarifu projektā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Sanāksmē, kurā aicināti piedalīties SIA “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji, SIA “Ādažu Ūdens” pilnvarotais pārstāvis iepazīstinās ar plānotā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Ikvienam sanāksmes dalībniekam tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus, kā arī ieteikumus par iecerēto tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 5.septembrim (kontaktpersona Dace Burtniece, t. 67097271; dace.burtniece@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar SIA “Ādažu Ūdens” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Aktuāli / Sabiedrības līdzdalība / Uzklausīšanas sanāksmes / Uzklausīšanas sanāksmes 2019.gadā.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.