Ikgadējo atskaišu iesniegšanas termiņš siltumapgādē – 31. marts; kā rīkoties, ja termiņu nevar ievērot?

Drukāt
Siltumenerģija

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Noteikumiem, termiņš atsevišķām atskaitēm siltumapgādē ir 31. marts. Tie siltumenerģijas komersanti, kuri izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ nevar sagatavot informāciju līdz minētajam termiņam, aicināti savlaicīgi informēt SPRK, rakstot uz sprk@sprk.gov.lv.

Noteiktais termiņš – šā gada 31. marts attiecās uz divām iesniedzamajām atskaitēm:

  • 11. pielikums – siltumapgādes komersantiem (t.sk. ražotājiem, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā ar uzstādīto elektrisko jaudu katrā stacijā zem 1 MW);
  • 10. pielikums – atskaite ražotājiem, kas veic elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu koģenerācijā ar uzstādīto elektrisko jaudu virs 1 MW).

SPRK aicina komersantus iesniegumā par termiņa pagarināšanu norādīt: 

  • datus no 10., 11. pielikuma, kurus nav iespējams apkopot noteiktajā termiņā; 
  • pamatojumu; 
  • termiņu, līdz kuram iespējams informāciju apkopot.

Pēc informācijas saņemšanas SPRK izvērtēs konkrētos apstākļus un individuāli ar komersantu vienosies par termiņa pagarinājumu atskaitei vai tās daļai.

Ikgadējās informācijas saņemšana par faktiskajiem darbības un finanšu rādītājiem SPRK ir būtiska it īpaši šobrīd, lai novērtētu pagājušā gada rezultātus un to sekas uz siltumapgādes nozari, ņemot vērā netipiski silto ziemu 2019./2020. gada apkures sezonā.

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 158.3 un 215.10 pantam – par regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai lietotāja rīcībā esošās informācijas nesniegšanu SPRK tā noteiktajā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu SPRK, SPRK izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu.

SPRK aicina arī citos gadījumos savlaicīgi informēt SPRK, ja radušās grūtības ievērot noteiktos informācijas sniegšanas termiņus.