Turpina pieaugt elektronisko sakaru lietotāju sūdzību skaits

Drukāt
Elektroniskie sakari

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir apkopojusi informāciju par 2017.gadā saņemtajām elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju sūdzībām. Regulators aizvadītajā gadā ir sniedzis atbildes uz 92 sūdzībām par elektronisko sakaru pakalpojumiem un sniedzis 119 telefoniskas konsultācijas. Salīdzinot ar 2016. gadu, sūdzību skaits ir palielinājies par nepilniem 30%.

Sūdzību skaita dinamika no 2013. līdz 2017.gadam
Sudzibu_dinamika_2017_0.png

Regulators vērtē gan fizisku, gan juridisku personu sūdzības, tomēr vairums no visām Regulatorā 2017.gadā saņemtajām sūdzībām ir bijušas fizisko personu sūdzības – 97% no visām saņemtajām sūdzībām. Sūdzību skaita pieaugums saistīts galvenokārt ar saņemtajiem rēķiniem par izsaukumiem uz citu pakalpojuma sniedzēju elektronisko sakaru tīkliem par ievērojami augstāku maksu bez brīdinājuma signāla saņemšanas, kā arī saistībā ar principa “viesabonē kā mājās” ieviešanu.

Izvērtējot sūdzību iemeslus, Regulators konstatēja, ka saņemtās lietotāju sūdzības galvenokārt ir par tarifu piemērošanu un par abonenta izpratnē nekorektiem rēķiniem, mazāk par elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, par elektronisko sakaru pakalpojuma līgumiem, kā arī par numura saglabāšanas pakalpojumu. Vienlaikus turpina pieaugt to sūdzību skaits, kas vērtējamas kā dažādas un aptver plašu, bet nesistemātisku lietotāju neapmierinātību klāstu.

Sūdzību skaita salīdzinājums pēc sūdzību iemesliem pa gadiem
Sudzibu_iemesli_dinamika_2017.png

Regulators ik gadu apkopo informāciju un sagatavo pārskatu par Regulatorā saņemtajām elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju sūdzībām. Pārskata mērķis ir sniegt pakalpojumu lietotājiem un elektronisko sakaru komersantiem apkopotu informāciju par Regulatorā saņemtajām sūdzībām un lietotājiem sniegtajām konsultācijām.
Plašāk: Pārskatā par elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāju sūdzībām 2017.gadā.

Regulators vērš uzmanību, ka 2017.gadā tika ieviesti precizējumi elektronisko sakaru nozari regulējošos normatīvajos aktos saistībā ar sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, kas nosaka, ka vispirms lietotājs ar sūdzību vēršas pie sava pakalpojuma sniedzēja un, ja sniegtā atbilde neapmierina vai pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis atbildi, tad lietotājs tiesīgs vērsties Regulatorā.

Ar sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību var iepazīties Regulatora tīmekļvietnes sadaļā "Sūdzību izskatīšana"