Radiofrekvenču izsoles

Drukāt

Regulators rīko konkursu vai izsoli ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanai, saskaņā ar Noteikumi ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā vai saskaņā ar Regulatora apstiprinātu konkursa nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam.

2024.gada 19.marts

Izsoles rezultāts:

 • 2024.gada 28.marta Regulatora lēmums Nr.15 "Par izsoles rezultātiem ierobežotu radiofrekvenču joslu 1734,80 MHz–1735,20 MHz / 1829,80 MHz–1830,20 MHz un 1759,80 MHz–1760,00 MHz / 1854,80 MHz–1855,00 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai".

 • 2024.gada 28.marta Regulatora lēmums Nr.16 "Par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Tele2"".

 • 2024.gada 28.marta Regulatora lēmums Nr.17 "Par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām "Latvijas Mobilais Telefons" SIA".

Publiskās konsultācijas:

2023.gada 30.oktobris

Izsoles rezultāts:

 • 2023.gada 9.novembra Regulatora lēmums Nr.123 "Par izsoles rezultātiem ierobežotas radiofrekvenču joslas 3750 MHz–3800 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai".

 • 2023.gada 9.novembra Regulatora lēmums Nr.124 "Par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Tele2"".

 • 2023.gada 9.novembra Regulatora lēmums Nr.125 "Par ierobežotas radiofrekvenču joslas lietošanas tiesībām "Latvijas Mobilais Telefons" SIA".

Publiskās konsultācijas:

2018.gada 29.augusts - 2018.gada 11.septembris

Izsoles rezultāts:

 • 2018.gada 20.septembra Regulatora lēmums Nr.105 "Par izsoles rezultātiem radiofrekvenču spektra joslas 3550 MHz – 3600 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai".

 • 2018.gada 20.septembra Regulatora lēmums Nr.106 "Par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tele2”".

Saistītie dokumenti:

Publiskās konsultācijas:

2017.gada 27.novembris

Izsoles rezultāts:

 • 2017.gada 7.decembra Regulatora lēmums Nr.148 "Par izsoles rezultātiem radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā".
 • 2017.gada 7.decembra Regulatora lēmums Nr.149 "Par radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz–3450 MHz un 3650 MHz–3700 MHz lietošanas tiesībām izsoles uzvarētājam".

Saistītie dokumenti:

Jautājumi un atbildes:

Publiskās konsultācijas:

 1. Konsultāciju dokuments par izsoles nolikumu radiofrekvenču spektra joslas 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz – 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai.

  - Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu.

 2. Konsultāciju dokuments par pamatnosacījumiem izsoles nolikuma izstrādei radiofrekvenču spektra joslu 3400 MHz – 3450 MHz un 3650 MHz - 3700 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai.

  - Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu.

2013.gada 21. - 22.oktobris

Izsoles rezultāts:

 • 2013.gada 30.oktobris Regulatora lēmums Nr.207 "Par izsoles rezultātiem radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā".
 • 2013.gada 30.decembra Regulatora lēmums Nr.208 "Par radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesībām izsoles uzvarētājam".
 • 2013.gada 30.decembra Regulatora lēmums Nr.209 "Par radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesībām izsoles uzvarētājam".
 • 2013.gada 30.decembra Regulatora lēmums Nr.210 "Par radiofrekvenču spektra joslu 791,0 MHz - 821,0 MHz/832,0 MHz - 862,0 MHz lietošanas tiesībām izsoles uzvarētājam".

Saistītie dokumenti:

Jautājumi un atbildes:

Publiskās konsultācijas:

 1. Konsultāciju dokuments par izsoli radiofrekvenču spektra joslām 791,0MHz - 821,0MHz/832,0MHz - 862,0MHz.

  - Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu.

 2. Konsultāciju dokuments par izsoli radiofrekvenču spektra joslu 791,0MHz - 821,0MHz/832,0MHz - 862,0MHz lietošanas tiesību piešķiršanai un nolikuma projektu.

  - Priekšlikumu un komentāru apkopojums par konsultāciju dokumentu.

2013.gada 26.augusts

Izsoles rezultāts:

 • 2013.gada 4.septembra Regulatora lēmums Nr.172 "Par izsoles rezultātiem radiofrekvenču spektra joslas 2570 MHz –2620 MHz lietošanas tiesību piešķiršanai izsoles kārtībā".

 • 2013.gada 4.septembris Regulatora lēmums Nr.173 "Par radiofrekvenču spektra joslas 2570 MHz – 2620 MHz lietošanas tiesību piešķiršanu izsoles uzvarētājam".

Saistītie dokumenti:

Jautājumi un atbildes:

Publiskās konsultācijas: