Pārskati pasta nozarē

Drukāt

Pārskatos par pakalpojumu lietotāju sūdzībām ir iekļauta apkopota informācija par Regulatorā iesniegtajām pakalpojumu lietotāju sūdzībām pasta nozarē.

2022. gads

2021. gads

2020. gads

2019. gads

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

2009. gads

2008. gads

2007. gads

Pārskatos par pakalpojumu kvalitāti ir iekļauta apkopota informācija par Regulatora veikto universālā pasta pakalpojuma kvalitātes prasību pārbaužu rezultātiem.
Info_icon_1.png Pārskatos līdz 2011.gadam iekļauta apkopota informācija par Regulatora veikto vienkāršo vēstuļu kvalitātes mērījumu rezultātiem.

2018. gads

2017. gads

2016. gads

2015. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

2009. gads

2008. gads

2007. gads

2006. gads